NPF inom Svensk Gymnastik - digitalt seminarium skapat för och med dem som berörs

Digitalt seminarium

Delta i ett digitalt seminarium om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättning) inom Svensk Gymnastik den 26 oktober - Save the date!

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättning, såsom ADHD, Autism/Aspergers, Dyslexi, Tourettes. Två till tre barn/ungdomar i varje skolklass har någon form av NPF diagnos. Hur ser det ut inom Svensk Gymnastik? Vad innebär det att träna gymnastik med ADHD? Simone Biles har ADHD, kan hennes diagnos ha bidragit till hennes framgång? Vilka utmaningar möter ledare som tränar barn med autism? Hur viktig är förälderns roll i sammanhanget?

Den 26 oktober planerar vi att arrangera ett nationellt digitalt seminarium om NPF inom Svensk Gymnastik. Vi vänder oss till organisationsledare, tränare, föräldrar, aktiva, förbundsanställda, ja alla som är nyfikna och vill veta mer om hur vi kan bemöta och anpassa träning för personer med NPF-diagnos men också vad man som förälder eller aktiv bör tänka på i kontakt med förening/tränare.

Räkna med inspiration & kunskapsförmedling i form av kortare föreläsningar, gruppdiskussioner och panelsamtal. Handfasta tips blandas med erfarenhetsutbyten.

Save the date! Onsdagen den 26 oktober kl.20.00-21.30

Mer info och anmälan kommer i September.

Kontaktperson: Johanna Hedgårdh, johanna.hedgardh@gymnastik.se

Publicerad: 2022-06-21

UPPTÄCK MER