Fokus på den rytmiska gymnastiken - en statusuppdatering

Rytmisk gymnastik användande av band

I mars informerade Gymnastikförbundet om en särskild förstärkt och accelererad satsning med fokus på träningsmetoder, ledarskap, synen på de aktiva och strukturer inom den rytmiska gymnastiken (RG).

Målgrupperna som särskilt lyftes fram var gymnaster, ledare och föreningsstyrelser. Det har nu gått drygt fyra månader sedan beslutet togs och insatser som föreningsträffar, gymnastundersökningar, utbildningsinsatser för ledare och mötesplatser är igång eller inplanerade.

- Vi tror på att alla påbörjade och planerade aktiviteter och initiativ kommer leda till positiv kraft och energi för alla som brinner för att träna, tävla och vara engagerade inom svensk rytmisk gymnastik, säger Pia Josephson, samordningsansvarig för insatserna vid Gymnastikförbundet.

Gymnasternas bästa i välmående föreningar är kärnan

Med gymnasters erfarenheter och tränares kompetensutvecklingsbehov som utgångspunkt genomfördes ett informationsmöte med alla ordföranden i RG-föreningarna i slutet av mars. Det finns idag 20 föreningar inom Svensk Gymnastik som har denna verksamhet och alla föreningar var representerade. På mötet fick föreningarna information om arbetet med föreningsträffar, eget arbete i förening, en planerad utbildningshelg samt ett RG-forum som kommer genomföras i oktober.

Parallellt med denna breda satsning genomförs även en insats för de gymnaster som ingår i landslaget i rytmisk gymnastik. Med stöd från en oberoende psykolog och psykoterapeut får de möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva vad som är viktigt för dem i deras fortsatta utveckling så att landslagsverksamheten är ett utvecklande sammanhang som genomsyras av värdegrunden.

I artikeln från mars kan du läsa mer om aktiviteter och åtgärder som skett sen 2012 för att säkerställa trygga träningsmiljöer inom Svensk Gymnastik. Listan är lång och insatserna utgår i huvudsak från gymnasters erfarenheter och uttryckta behov i olika enkäter. På samma sätt har tränares och föreningsstyrelsers erfarenheter och kompetensbehov varit vägledande. Detta har sedan kompletteras med vad forskning och andra erfarenheter visat på att vi som förbund behövt och behöver göra för Svensk Gymnastik.

Till hösten kommer gymnastundersökningen ”min utvecklingsmiljö” att genomföras. Det är en enkät som genomförts två gånger tidigare som är öppen för såväl nu aktiva som tidigare aktiva gymnaster. Enkäten bygger på ”The talent development environment questionnaire for sport” (TDEQ-5) och består av 25 skattningsfrågor inom områdena; långsiktig utveckling, förväntningar, kommunikation, träningen och helheten runt om samt support/stöd. Enkäten har kompletterats med ett antal fritextsvar som möjliggör medskick till pågående och kommande utvecklingsinsatser. Ett direkt resultat av tidigare enkäter är det nylanserade materialet PEAK i gymnastik, som är ett stödmaterial för, med och av gymnaster.

Alla föreningar besöks och har en värdegrundskväll

Innan sista augusti ska alla RG- föreningar ha träffats under en kväll i den egna föreningen. Hela styrelsen, alla tränare inom RG och gymnaster som nått gymnasieåldern deltar under kvällen som leds av 1-2 medarbetare vid Gymnastikförbundet. I de flest fall deltar även RF-SISU distriktets föreningskontakt. Hittills har tio föreningsbesök genomförts och resterande kommer ske i augusti. Värdegrundskvällen bygger på en kortare genomgång av gymnastikens uppförandekod och sen sker det viktiga – diskussioner om hur denna tolkas och tillämpas i praktiken. Grupperna får även diskutera olika case och hur de ska hanteras.

- Det händer något i rummet när diskussionerna kommer igång. Samtalen och även samspelet mellan gymnaster, tränare och styrelser kring frågor som är otroligt verksamhetsnära berör och engagerar. Vi hoppas ju att detta bara är början på många viktiga och nyttiga diskussioner i föreningarna, säger Helen Åkerman, verksamhetsutvecklare på Gymnastikförbundet.

Unik utbildningshelg

Den 22-23 oktober genomförs en unik utbildningshelg för alla tränare inom den rytmiska gymnastiken.

- Det här är första gången i modern tid som vi gör en så riktad kompetenshöjande insats mot en specifik disciplin och det känns spännande att vi skräddarsyr en utbildningshelg på detta sätt för rytmiska gymnastiken. Jag hoppas verkligen att alla tränare tar tillfället i akt och är med under denna unika helg, säger Therese Flemström på Gymnastikförbundet, som samordnar utbildningsinsatsen i oktober.

Helgen kommer bli ett tillfälle för lärande med gymnastens/barnets bästa i centrum. Förhoppningen är att den så viktiga diskussionen och dialogen får stort utrymme. Utbildningshelgen kommer vara obligatorisk för alla huvudansvariga tränare och vi tror på stor uppslutning från alla föreningar.

Lördagen kommer fokusera på ledarskap och kursen Gymnastikens ledarskap och under söndagen är fokus ledarskapsutveckling för en långsiktig och hållbar tränings- och tävlingsmiljö. Fördjupningar kommer då ske i ämnen som träningslära, nutrition och stretch där olika experter delar med sig av sin kunskap.

RG-forum – något att se fram emot

Utöver utbildningshelgen så kommer de 20 föreningarna bjudas in helgen 15-16 oktober till ett RG-forum. Det är en helg för styrelseledamöter, tränare och gymnaster. Här kommer diskussionerna och nätverkandet vara i fokus. Med externa föreläsare som ger oss kunskap i viktiga frågor och röster från de tre huvudsakliga deltagargrupperna som utgångspunkt kommer mycket tid lämnas till just samtalen och arbetet med att skapa den gemensamma målbilden av hur vi vill att den rytmiska gymnastiken ska utvecklas.

- Genom att vi samlas på olika sätt ser vi redan att mervärden uppstått, viktiga samtal påbörjats och hur relationer stärkts. Nu hoppas jag bara att alla gymnaster, tränare och föreningsledningar ser det positiva i denna satsning och ser möjligheterna. Genom det får vi förhoppningsvis den positiva utvecklingskraft som så många givit uttryck för att de vill arbeta för, avslutar Pia Josephson.

Slutligen, ni missar väl inte helgens SM-tävlingar i rytmisk gymnastik som går av stapeln i Örnsköldsvik!

Publicerad: 2022-07-01

UPPTÄCK MER