Uttalande Svenska Gymnastikförbundet

Det är nu tio år sedan vi som förbund på ett väldigt påtagligt sätt blev varse de djupgående problem med osunt ledarskap som fanns inom delar av Svensk Gymnastik.

Vi konstaterar att nya fall av osunt ledarskap, fortsätter att dyka upp trots omfattande insatser för att få bort oacceptabla beteenden från vår sport.

Vi vill tacka dig som valt att dela dina erfarenheter och förstår att det har krävts en stor portion mod för att ta det steget. Vi vänder oss också till dig som inte har känt att du har kunnat dela dina upplevelser med någon. I flera fall har vi som ledning i förbundet misslyckats med att skapa det förtroende mellan barn, unga och vuxenvärld som krävs för att tidigt fånga och åtgärda problem. I de berättelser berättade av modiga individer, vittnas det om allt från att himla med ögonen eller en bortvänd blick från en tränare när man som mest behövde stöd, till direkta fysiska och emotionella övergrepp. Gemensamt är att dessa upplevelser, på olika sätt, har satt djupa spår och påverkat individer både under och långt efter den aktiva karriären.

Tillsammans med föreningsledningar har vi inte kunnat förhindra de felsteg och övergrepp som har skett och som har drabbat barn och ungdomar inom gymnastiken. Det smärtar oss och vi ber uppriktigt och helhjärtat om ursäkt för att vi inte har lyckats skydda och värna er som har drabbats i de miljöer där vi ska vara en garant för trygghet. Vi vill understryka att vi aldrig kommer att acceptera någon form av övergrepp, och fortsatt kommer att göra vårt yttersta för att skapa en hållbar förändring till det bättre, där barn och unga alltid sätts i första rummet.

Vi arbetar för en kultur med fokus på individen, där välmående och glädjen till gymnastiken är central och där sunda idrottsmiljöer är grunden för goda resultat och framgång. Vi vet att majoriteten av de över 20 000 ledare som verkar inom Svensk Gymnastik gör en bra insats och alltid försöker att göra sitt bästa. Men när något sker utifrån en osund och förlegad kultur blir det fel. Ett sådant ledarskap och sådan verksamhet hör inte hemma inom Svensk Gymnastik!

Som förbund tror vi på dialog och att höja kunskapen om en god ledarskapskultur och barn- och ungas utveckling som vägen framåt. Ett exempel är att ett enigt förbundsmöte nyligen beslutade om en uppdatering av Svensk Gymnastiks uppförandekod där det personliga ansvaret är tydligt. Detta skapar goda förutsättningar för att tillsammans få reflektera och konkretisera den kultur som ska råda inom Svensk Gymnastik. Vi vet att förändringar tar tid och att handfasta åtgärder krävs. Under 2022 fokuserar vi på att tillsammans med gymnaster, tränare och föreningsstyrelser inom rytmisk gymnastik genomföra ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på träningsmetoder, ledarskap och synen på kost och kropp för att nämna några konkreta exempel. Vi stannar inte här utan kommer att fortsätta utvecklingen i hela vår breda verksamhet.

Till dig som har upplevelser att delge och inte vet vart du ska vända dig finns vår Gymnastikombudsman. Dit kan du vända dig för att få stöd och rådgivning i svåra frågor. Du får kontakt med Gymnastikombudsmannen via gymnastikombudsman@gymnastik.se. Vill du vara helt anonym använd då Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst.

Stockholm 2022.07.04

Styrelsen & generalsekreteraren

Svenska Gymnastikförbundet

Publicerad: 2022-07-14

UPPTÄCK MER