Anmälan öppen - NPF inom Svensk Gymnastik

En bild

Digitalt seminarium 26 oktober kl. 20.00-21.30

Vilka utmaningar och möjligheter har vi inom gymnastiken när det gäller Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur kan vi förbättra upplevelsen av gymnastiken för våra utövare och underlätta genomförandet för ledarna?

Oavsett vilken roll du har inom Svensk Gymnastik, om du är förälder, lagledare, tränare eller organisationsledare i förening är du välkommen att delta på detta seminarium. Målsättningen är att du ska lämna seminariet med konkreta råd och tips oavsett från vilket perspektiv du utgår ifrån.

Ur programmet:

  • Kort om NPF och om utmaningarna med att leva med en NFP diagnos. Hur ser det ser ut inom idrotten generellt när det kommer till Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
  • Upplevelser utifrån både utövarens, förälderns och tränarens perspektiv.
  • Hur bör jag som tränare bemöta och anpassa träning för personer med NPF-diagnos?
  • Vad bör jag som förälder eller aktiv tänka på i kontakt med förening/tränare.

Moderator: Johanna Hedgårdh, Svenska Gymnastikförbundet

Gäster i programmet:

  • Karin Grahn, Fil. Dr, Universitetslektor i Idrottsvetenskap, Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet
  • Ebba Hultgren, tränare, fd gymnast, ledamot i föreningsstyrelse, GF Uppsalaflickorna
  • Anne-Lee Holm, ledare, Sigtuna Märsta GF och ledamot i Gymnastikförbundets styrelse
  • Pernilla Röjdmark, tränare, GT Vikingarna, förälder, arbetar inom NP/ psykiatri

Kontaktperson: Johanna Hedgårdh, johanna.hedgardh@gymnastik.se

Anmälan

Du anmäler ditt deltagande via formuläret här

En Teams länk skickas till den mailadress du uppger i anmälan några dagar innan webinariet.


OBS! Du kommer inte att få lära dig i detalj vad NPF är, inte heller så mycket om olika diagnoser denna gång. Känner du att du vill läsa på och förbereda dig lite inför detta finns en hel del bra information att ta del av.

Vad är NPF? (Riksförbundet Attention)

En fungerande idrott för alla? Pdf, 3 MB.

Fakta om NPF? (Hjärnfonden)

Publicerad: 2022-09-23

UPPTÄCK MER