Så tränar och tävlar barn och ungdomar inom Svensk Gymnastik

En bild

Två digitala föreningsträffar har nu genomförts i syfte att förmedla hur alla barn och ungdomar ska träna och tävla inom Svensk Gymnastik. Här hittar du en sammanfattning av webinarierna och en inspelning av föreläsningsdelen.

Onsdagen den 21 september och tisdagen den 4 oktober samlade ca 200 deltagare; med anställda, organisationsledare, verksamhetsledare och tränare från föreningar inom Svensk Gymnastik. Huvudsyftet har varit att stötta föreningar i tolkning och tillämpning av utvecklingsmodellen och att barnkonventionen blivit lag i form av en genomgång av ’Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik’ (som lanserades i februari 2022).

En genomgången av de tre anvisningarna (träning, tävling samt nivågruppering, selektering/urval och toppning) gjordes, med fokus på vår hur vi vill att verksamheten ska se ut på sikt inklusive exempel, tips på praktisk tillämpning, forskningsresultat och citat för att väcka tankar.

Föreläsningsdelen från den 4 oktober finns nu tillgänglig att se i efterhand. Frågor, tankar och reflektioner har fångats upp i vårt framåtriktade arbete för fortsatt stöd. Vi avser sammanställa frågorna och svaren som togs upp så att fler kan ta del av även dem.

Här hittar du presentationen som gicks igenom

Publicerad: 2022-10-13

UPPTÄCK MER