Per och Jenny invalda i European Gymnastics

En bild

I helgen har Europeiska gymnastikförbundet, European Gymnastics, genomfört sin kongress där personval stod på agendan.

Gymnastikförbundet kan stolt meddela att Per Sjöstrand blev omvald som ordförande för den trupptekniska kommittén och att Jenny Söderlund blev invald i den trampolintekniska kommittén.

Maria Ståhl som under tolv år varit aktiv i kommittén för Gymnastics for all, avslutade i och med helgens kongress sitt uppdrag där. Till vår glädje har Maria fortsatt ett stort engagemang i Uppvisningskommittén inom Svensk Gymnastik.

Ordförande Anna Iwarsson och generalsekreterare Pelle Malmborg var Sveriges ombuden på plats i Portugal under kongressen.

Läs mer om kongressen och personvalen på European Gymnastics webb.

Publicerad: 2022-12-03

UPPTÄCK MER