Nu finns återstartsstöd att söka för motionsgymnastiken

En bild

Riksidrottsförbundet har beslutat att tilldela Gymnastikförbundet återstartsstöd öronmärkt för motionsgymnastiken.

Motionsträning för vuxna är den verksamheten som flest föreningar inom Svensk Gymnastik erbjuder. Målgruppen drabbades extra hårt under pandemin när de i perioder blev helt uteslutna från sin träning, och flera föreningar vittnar om att de sedan dess haft svårt att locka tillbaka målgruppen till träningarna och föreningarna. Gymnastikförbundets vision är Rörelse hela livet och det betyder att verksamheten inom motion/gruppträning/senior är en viktig del av Svensk Gymnastik. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda återstartsstöd särskilt för motionsgymnastiken.

Det finns två områden att söka återstartsstöd inom:

  • Viktig återstart för oss
  • Utbildning

Nya gruppträningskurser 2023

Under året lanserar gymnastikförbundet en rad nya kurser för gruppträning och motion för vuxna. Redan nu i januari kommer den första kursen – Gymnastikens baskurs. Lite senare kommer även nya teknik- och metodikkurser riktade mot gruppträning. Passa på att söka återstartsstöd i kategorin utbildning och skicka era ledare på utbildning under året!

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023, men medel inom återstartsstödet kan komma att ta slut innan sista ansökningsdag så vänta inte med att ansöka. Mer information om hur ni ansöker finns här.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till anna.karlgard@gymnastik.se

Publicerad: 2023-01-19

UPPTÄCK MER