Svensk Gymnastik Vill 2023–2024 klar!

En bild

Nu är Svensk Gymnastik Vill 2023–2024 klar! Häftet samlar Svensk Gymnastiks vision och värdegrund, samt bygger vidare på det arbetet vi gör mot 2028.

Svensk Gymnastik Vill 2023–2024 samlar de gemensamt fattade besluten och riktlinjer som beskriver vart vi vill och hur vår verksamhet ska bedrivas:

  • Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå. Det önskade läget 2028 konkretiserar visionen genom fem förnyelseresor och som förväntas bidra till att nå vårt önskade läge.
  • Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.
  • Värdegrunden och uppförandekoden beskriver det ledarskap och de beteenden som vi förväntar oss ska genomsyra vårt sätt att vara med och mot varandra i alla sammanhang.
  • Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är både föreningens och Gymnastikförbundets metod för hur vi bedriver och utvecklar våra verksamheter.

I den nya upplagan har vi lagt fokus på att omarbeta texten kring Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell, för att det ska vara enhetlig med vårt övriga material.

Vill du eller din förening kostnadsfritt beställa tryckta versioner av Svensk Gymnastik Vill 2023–2024 kan ni göra det genom att skicka ett mail till marknad@gymnastik.se

En engelsk version håller på att tas fram och kommer inom kort.

Läs Svensk Gymnastik Vill 2023–2024 digitalt här Pdf, 2 MB.

Publicerad: 2023-02-08

UPPTÄCK MER