Granskande reportage om gymnastiken

I morgon kommer SVT:s Uppdrag Granskning att sända ett program kring idrottens värdegrund där gymnastiken är med.

Kursiv text uppdaterad 15 februari.

Vad vi har förstått fokuserar Uppdrag Granskning på idrottens förmåga, eller oförmåga, att hantera osunt ledarskap ur ett större perspektiv där den rytmiska gymnastiken (RG), konståkningen och ridsporten kommer vara de idrotter de plockar exempel från. Eventuellt blir det två program där ridsporten kommer i det senare programmet.

Innehållet från gymnastikens perspektiv kommer kretsa kring RG:n, bland annat de upplevelser som gymnaster modigt delat med sig av. Dessa kom till vår kännedom under hösten 2021 och lyftes av några medier under början av 2022. Här vill vi återigen tacka de gymnaster som valt att träda fram och berätta om sina upplevelser från sina tidigare karriärer. Det de berättar ska ingen behöva uppleva inom gymnastiken.

Även om gymnasternas berättelser ligger ett antal år tillbaka i tiden satte de ljus på ett arbete som har pågått sedan 2012 och som därmed under 2022 förstärktes inom just RG:n. Direkt efter att vi fick kännedom om gymnasternas upplevelser hösten 2021 erbjöds stöd kopplat till deras mående med extern specialisthjälp. En annan tidig åtgärd var även att säkerställa att landslagsverksamheten inom RG:n var positiv. Under hela 2022 genomfördes en rad olika insatser tillsammans med gymnaster, ledare och alla föreningsstyrelser inom denna disciplin. Här kan du läsa mer om de insatser som genomförts och som fortfarande pågår. Detta omfattande arbete lyftes inte i programmet.

Alla de diskussioner och möten med ledare, gymnaster och styrelser som har genomförts, har kretsat kring barns välmående och hur vi kan träna, tävla och bemöta varandra på ett förtroendeingivande, utvecklande och tryggt sätt. Det nämndes inte heller i programmet. Istället valde Uppdrag Granskning att ta upp en powerpointbild från det RG-forum som genomfördes tillsammans med föreningsstyrelserna. Bilden var en del av en diskussion kring förtroende, att det inte är en rättighet att vara engagerad samt hur svåra de frågorna kan vara att hantera ur ett styrelseperspektiv. Diskussionen handlade om förtroende och om förtroende kan eller inte kan återskapas. Gymnastikförbundet hoppas givetvis att tolkningen av den diskussionen inte landade i att vi skyddar ledare som utför ett osunt ledarskap, något som inte heller uttrycktes i rummet. Men vi måste våga och orka att prata även om dessa frågor.

- Negativa upplevelser som gymnaster kan ha med sig från sin träning och tävling kan vi aldrig få ogjorda. Vi kan bara helhjärtat be om ursäkt för att vi inte har lyckats skydda och värna de som har drabbats i de miljöer där vi ska vara en garant för trygghet. Däremot kan vi lova att vi gör allt vi kan för att dagens gymnaster inte ska råka ut för liknande upplevelser. För att lyckas med det jobbar vi som förbund stenhårt på två fronter. En första del handlar om att dels styra upp våra egna regelverk dels påverka idrottens motsvarighet. Den andra delen som är den viktigaste är att förändra en kultur, men den kräver också uthållighet. Det handlar om alltifrån hur träningen bedrivs och synen på kroppen till hur vi bemöter och samtalar med varandra i hallen, omklädnings- eller styrelserummet, säger Pelle Malmborg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Vuxna har ansvaret

Det är alltid de vuxna som har ansvaret för barns och ungas upplevelser i samband med sitt idrottande. Upplevelsen av ledarskap är summan av hur väl samspelet fungerar i den lokala miljön, det vill säga i mötet mellan gymnaster, föräldrar, tränare och föreningsstyrelsen. Alla roller behövs och är viktiga och det är det som är det unika och fina med föreningsverksamheten.

Det som gör det hela komplext är att det inte sällan är samma person som både är tränare och styrelseledamot eller styrelseledamot och förälder eller till och med att en person har tre roller. Det vi har att hantera handlar om både upplevelser, beroenden och relationer. I de flesta fall är detta engagemang också vår styrka, men det kan också bli vår största svaghet i de fall osunt ledarskap förekommer. Gymnastikförbundet har, och tar, ett ansvar i dessa frågor. Just därför lägger vi, med den aktiva i centrum, stora resurser både på att stärka såväl föreningsstyrelser som tränare så att de får både rätt förutsättningar för sitt uppdrag och får insikt i komplexiteten. I de fall Gymnastikförbundet aktivt behöver gå in och stötta alternativt aktivt kravställa i en specifik situation gör vi alltid det.

- De här frågorna är oerhört svåra. När osunt ledarskap eller kränkande behandling framkommer så finns det ingen vinnare i det unika ärendet. Avslutningsvis vill jag särskilt rikta mig till dig som är gymnast. Om du inte kan prata med någon i din förening eller i din närhet kan du kan alltid höra av dig till oss på Gymnastikförbundet. Vi kommer att lyssna och agera, avslutar Pelle.

Här kan du läsa mer om trygg gymnastik

Publicerad: 2023-02-14

UPPTÄCK MER