Hedersutmärkelsen för framstående gymnaster

En bild

Utmärkelsen Stora Grabbars och Stora Tjejers märke har från 2023 fått ett nytt namn. För att bättre spegla vad utmärkelsen faktiskt innebär heter den numera Hedersutmärkelsen för framstående gymnaster.

De gymnaster som bär svenska flaggan på dräkten, tar medalj på internationella tävlingar och vinner SM-tecken har, genom sina prestationer och meriter, möjlighet att tilldelas Hedersutmärkelsen för framstående gymnaster. Det är en utmärkelse som många känner till sedan tidigare som Stora Grabbars/Stora Tjejers märke. Utmärkelsen har gamla anor och har delats ut till framgångsrika idrottsutövare sedan 1928. Första gången en gymnast tilldelades utmärkelsen var 1950.


Det är ett kvitto på att jag varit på en hög nivå under så pass lång tid. När jag fick den visste jag inte ens om att den existerade, men att mina farföräldrar visste vad det var gav den en helt annan betydelse för mig, och en viss stolthet.

Måns Åberg, trampolin, som tilldelades utmärkelsen 2017.

Varför byter utmärkelsen namn?

Utmärkelsen används brett inom idrottsrörelsen men det finns ingen riktig ägare av den och en del idrotter har därför valt att byta namn på den. Från 2023 har Gymnastikförbundet beslutat att inte längre benämna utmärkelsen som Stora Grabbars/Stora Tjejers märke, utan istället övergå till namnet Hedersutmärkelsen för framstående gymnaster. Gymnastikförbundet strävar efter att vara en inkluderande, jämlik och jämställd rörelse där alla ska känna sig välkomna. Med en utmärkelse som delar upp de aktiva efter kön finns risken att alla inte känner sig välkomna inom gymnastiken, och så vill vi inte ha det. Det nya namnet lägger därför vikt vid vad den aktive åstadkommit snarare än könstillhörighet, och förhoppningen är att fler ska känna sig stolta över att erhålla utmärkelsen så att den blir något att sträva efter. Förhoppningen är även att det nya namnet ska göra det tydligare vad utmärkelsen faktiskt innebär: ett bevis på mångårig prestation på hög idrottslig nivå.

Vem tilldelas utmärkelsen?

För att erhålla Hedersutmärkelsen för framstående gymnaster krävs fina resultat från både nationella och internationella mästerskap. Mer konkret handlar det om att samla poäng utifrån den poängtabell som Gymnastikförbundet satt upp. För att erhålla utmärkelsen behövs minst 20 poäng, där en del av poängen måste vara från internationella mästerskap. När du som gymnast ansökt om och tilldelats utmärkelsen ges du fritt inträde till samtliga tävlingar och uppvisningar som anordnas av Gymnastikförbundet.


För mig var det självklart att ansöka om utmärkelsen när jag hade uppnått poängen. För mig är utmärkelsen ett kvitto på stor nationell och internationell erfarenhet med goda resultat. Man måste tävla många stora tävlingar och placera sig bra för att skrapa ihop sina poäng så det är verkligen ett hedersfullt pris att ta emot.

Isabella Einéus, truppgymnastik, som tilldelades utmärkelsen 2022.

Publicerad: 2023-02-23

UPPTÄCK MER