Jobba tillsammans med PEAK i gymnastik

En bild

I maj förra året lanserades PEAK i gymnastik, en kunskapsplattform för elitaktiva inom gymnastiken. Nu finns även ett stödmaterial på plattformen som riktar sig till dig som på olika sätt jobbar med elitaktiva och vill arbeta med materialet tillsammans med dem.

Tanken med PEAK är att bidra till en hållbar långsiktig elitidrottsutveckling och karriär där de elitaktiva ges ökad möjlighet att vara delaktiga och drivande i sin satsning och vardag. Genom PEAK får de aktiva möjlighet att lära av varandra över disciplingränserna och tillfälle att fundera över saker som kanske inte är i fokus i vardagen när träningen ska prioriteras och skola eller jobb tar sin beskärda del av tid och uppmärksamhet. ​

- Som elitidrottare är det bra att fundera över hur jag fungerar som i olika situationer eller vad jag behöver för att må bra, hålla mig skadefri, utvecklas och kunna prestera på topp när det gäller. Att göra det, att reflektera över och lära känna sig själv det är att skapa förutsättningar för att bli framgångsrik och att må bra under resans gång. Så just självkännedomen har varit ett ledord för det här materialet, berättar projektledare Sofia Kuylser. 

Stödmaterialet är ett diskussionsunderlag som omfattar 14 områden med frågor som är kopplade till materialet på PEAK och är tänkt att användas i mindre gruppen om 3–4 aktiva i varje. De kan handla om att optimera sömnvanor, hantera stress och nervositet eller höga krav på sig själv. Materialet blir ett verktyg för att bidra till insikt, medvetenhet och självkännedom hos de aktiva.

Tanken är att du som tränare ska kunna ta stödmaterialet och använda det tillsammans med dina elitaktiva och på så sätt skapa förutsättningar för att jobba med materialet genom den här lärandeaktiviteten. Genom diskussionerna får de aktiva möjligheten att dela tankar och erfarenheter med varandra samtidigt som diskussionen i sig stärker dem som individer och grupp.

- Att dela tankar och känslor med personer du är nära kan vara väldigt personligt och intimt men görs det i ett tillåtande och tryggt forum kan det också stärka banden mellan de som deltar och kan bidra till att du känner dig mindre ensam i vissa frågor. Sedan är själva reflektionsförmågan en förmåga som ofta lyfts fram som en viktig fördel när det kommer till att prestera av framgångsrika elitidrottare och det finns också forskning som visar att de som blir duktiga på att reflektera som juniorer ofta är de som blir mest framgångsrika som seniorer, berättar Sofia.

Sofia Kuysler

Sofia Kuysler, projektledare för PEAK i gymnastik.

Otto Laidwa är truppgymnast och har tillsammans med sitt lag under hösten jobbat med materialet på PEAK. De har gått igenom olika block i PEAK-materialet och har sedan fått testa diskussionsunderlaget där de samlats en halvtimme innan träningarna en dag i veckan och diskuterat de olika frågorna tillsammans.

- Jag tycker att det har varit väldigt givande. Att dela erfarenheter och få varandras input och reflektioner på olika delar av materialet. Det är ett material med vettig info och en bra grund så det har varit bra att få gå igenom det och diskutera det i laget.

Gymnast springer mot trampett

Otto Laidwa på EM i truppgymnastik 2021.

Att lägga tid på att diskutera saker som hur de hanterar tävlingsnerver eller jobbar med målsättning menar Otto har varit positivt då de sällan hinner lägga fokus på sådant i vardagen.

- Vissa delar har jag kunnat känna att ”Ja, check det här har jag koll på” vilket har varit skönt för mig själv att checka av att jag kan det här och där har jag kunnat bidra till de andra i gruppen som kanske har haft nytta av min kunskap eller mina erfarenheter. Sedan har de här diskussionerna också typ ”tänt en eld” där vi liksom fortsatt diskutera sidospår och det har också varit väldigt givande.

På PEAK finns instruktioner för hur du som tränare kan lägga upp diskussionerna med hjälp av stödmaterialet men det finns inga hinder för att du som tränare kan tänka ut andra sätt att jobba med materialet tillsammans med dina aktiva menar Sofia.

- Jag tror framför allt på vikten av att jag som tränare ger de aktiva möjligheten att ta del av PEAK. Gör jag det ökar sannolikheten att ännu fler aktiva tar del av materialet och med det får möjligheten att utvecklas som elitaktiva.

Stödmaterialet är en av några nyheter som är på gång inom ramen för PEAK under våren.

- Vi kommer att uppdatera plattformens utseende för att göra det enklare att ta del av poddar och videos och så släpper vi två poddar under våren som vi hoppas ska vara av intresse där vi bland annat pratar träning och kost, avslutar Sofia. 

Ta del av stödmaterialet!

Publicerad: 2023-02-24

UPPTÄCK MER