Nytt material! NPF inom Svensk Gymnastik – en handledning i bemötande som fungerar för alla

En bild

Äntligen kan vi berätta att vi nu kan erbjuda ett informationsmaterial till ledare inom Svensk Gymnastik som behöver kunskap och stöd i bemötande. Vi utgår från de utmaningar som barn och unga med NPF kan ha men vi vet att alla gynnas av tydlighet, struktur och framförhållning.

Hösten 2022 genomfördes en enkät och ett digitalt seminarium om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) inom Svensk Gymnastik. Enkäten och seminariet resulterade i en insikt om att kunskapen om NPF ofta är begränsad hos ledare inom gymnastiken vilket riskerar att leda till missförstånd och felaktigt bemötande. Detta har visat sig vara en anledning till att aktiva slutar med sin idrott och det är något vi vill ändra på.

Vi har inspirerats bland annat av Svenska Ishockeyförbundets handledning - NPF inom Ishockey och påbörjade med hjälp av en expertpanel bestående av aktiva, tränare, ledare och föräldrar från vår idrott ett arbete med att utveckla ett material som är anpassat till just gymnastiken.

Det är viktigt att vi som är ledare inom Svensk Gymnastik blir bättre på att få dessa barn och unga att känna sig inkluderade, välkomna, sedda och hörda. Vi på Gymnastikförbundet tror att en mer NPF-anpassad verksamhet som präglas av tydlighet, struktur, förutsägbarhet och flexibilitet gynnar alla, snarare än bara enskilda individer.

Materialet som nu finns att tillgå innehåller förutom fakta och kunskap fram för allt en mängd värdefulla råd och tips som förmedlats av en mängd kunniga och erfarna personer både inom och utanför gymnastiken.

Förhoppningen är att de konkreta tips som förmedlas i detta material ska öka förståelsen och underlätta för såväl ledare, föräldrar och aktiva med erfarenhet av NPF. Vi vet att små enkla tips kan skapa stor förändring för både ledare och aktiv.

Bemötande handlar inte bara om personer med någon form av funktionsnedsättning, utan om alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller religion.

Sammantaget hoppas vi att fler barn och unga ska hitta till och känna sig välkomna inom Svensk Gymnastik.

Publicerad: 2023-04-20

UPPTÄCK MER