Rörlighetsträning i praktiken för tränare inom rytmisk gymnastik

En bild

Den 17 juni bjuds alla ledare inom rytmisk gymnastik in till en fysisk träff i Stockholm. En dag där teori varvas med praktiska genomgångar av hur de nya riktlinjerna för stretch och rörlighetsträning appliceras i praktiken.

De nya riktlinjerna för stretch och rörlighetsträning publicerades i början av året. Då framkom behovet av att träffas och gemensamt lära sig mer kring långsiktig och hållbar rörlighetsträning i praktiken.

Därför bjuds nu ledare och tränare inom rytmisk gymnastik in till en dag med fokus på att omsätta teorin och riktlinjerna till praktik och visa på effektiva och hälsosamma sätt att träna rörlighet med gymnasterna. En ökad kunskapsnivå är en nyckel för att fortsatt utveckla verksamheten i rytmisk gymnastik i positiv riktning.

Dessutom kommer Gymnastikförbundet, som ett led i det pågående utvecklingsarbetet med framtagning av en utvecklingsplan inom disciplinen, att genomföra en workshop på temat under träffen. Där ledarnas kunskap, erfarenhet och idéer är viktiga delar att få med i det arbetet.

Läs mer om upplägget på träffen i inbjudan Pdf, 211 kB.

Publicerad: 2023-05-09

UPPTÄCK MER