Praktiknära forskning ska förebygga skador inom truppgymnastik

En bild

Den 1 juni tillträder Stefan Höög som doktorand på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm med fokus på praktiknära forskning kring belastning och skadeförebyggande insatser inom truppgymnastik. Tjänsten är tillsatt genom ett samarbete mellan GIH, Naprapatförbundet och Gymnastikförbundet.

Gymnastikförbundet är det fjärde största specialidrottsförbundet i Sverige sett till antalet utövare och truppgymnastik utgör den med marginal största tävlingsdisciplinen. Under de senaste tio åren har disciplinen genomgått en utveckling där tävlingsregler har förändrats, nya länder har markerat sig i toppen av den internationella konkurrensen samtidigt som den högsta tekniska nivån har utvecklats närmast explosionsartat. Följdeffekten har blivit att flera allvarliga skador har registrerats. Trots detta förekommer disciplinen i mycket liten utsträckning inom forskningen. Syftet med att tillsätta en doktorandtjänst är därför att öka den praktiknära forskningen inom området och genom det försöka kartlägga och förstå idrottens belastningar så att den på sikt blir mindre skadedrabbad.

- Erfarenheten som finns inom truppgymnastik idag bygger på tränarerfarenhet, men problemet är att när tränarna slutar så försvinner kunskapen med dem. Det är därför viktigt att få in forskning som en del i det hela, förklarar Stefan Höög, som ser fram emot att komma igång med projektet.

Det är många inom gymnastiken som känner till Stefan sedan tidigare. Han har själv tränat truppgymnastik i Brommagymnasterna under många år och tävlat ett flertal både SM, NM och EM. Stefan är även tränare inom trupp och har bland annat haft landslagsuppdrag som tränare och HPC (High Performance Coach). Under sin tid som aktiv var han själv mycket skadedrabbad, något som påverkade hans val av studier och han såg naprapatyrket som en chans att få hjälpa andra. Efter studierna har Stefan bland annat arbetat på en idrottsskadeklinik med både rehabilitering och fysträning.

Inom det akademiska har Stefan även en masterexamen i idrottsvetenskap. Han skrev sin D-uppsats om truppgymnastik och har varit med och gjort studier inom verksamheten tidigare tillsammans med Karolinska Universitetet och Mittuniversitetet. Den doktorandtjänst som nu ligger framför honom innefattar fyra års heltidsstudier.

- Jag hoppas kunna vara med och föra utvecklingen av truppgymnastik framåt och skapa en närmare koppling mellan landslagen och universiteten. Praktiknära forskning är det som ger mest för idrotten så det kommer vara till stor hjälp framåt, förklarar Stefan.

Kick-off med alla parter i mitten av maj.

Projektet kommer innefatta tvärvetenskaplig forskning i tät samverkan med Gymnastikförbundets landslagsverksamhet inom truppgymnastik. Intentionen är att forskningen ska bidra till en mer evidensbaserad utveckling av verksamheten och genom det bidra till en reduktion av dagens skadebild. Projektets ena del fokuserar på mätning av belastningar inom truppgymnastikens tre grenar vilket kan inkludera både prestations- och träningssammanhang. Projektets andra del fokuserar på att bidra till att reducera antalet samt allvarligheten av skador genom att förbättra det skadeförebyggande arbetet så att fler gymnaster ges en positiv och smärtfri väg till toppen oavsett vilken föreningsmiljö eller vilket utvecklingsmässigt sammanhang gymnasten ingår i. Förhoppningen är att resultat av doktorandprojektet kan gynna inte bara trupp utan även flera av de akrobatiska verksamheterna på sikt.

Jonas Juhl, elitchef på Gymnastikförbundet, har arbetat länge för att en doktorandtjänst ska tillsättas och är glad över att allt nu är på plats.

- Det har onekligen varit en lång resa fram till att vi nu faktiskt står på startlinjen. Vi är många som genom våra olika roller har försökt bidra till utvecklingen av sporten och pressat gränserna genom åren, men alldeles för ofta har vi fått göra det helt utifrån egen praktisk erfarenhet och med bara starkt begränsade inspel från forskning inom andra områden. Det har gjort det till en större gissningslek än vad vi skulle önska. Genom att nu utforma frågeställningar tillsammans och genomföra studier direkt inom vår landslagsverksamhet, hoppas jag att vi kommer träffa mer rätt. Med ökat kunskap ges möjligheten för högre kvalitet i vår framtida utveckling till gagn för gymnaster och tränare i Sverige men även för truppgymnastiken som sport internationellt.

Finansieringen av doktorandtjänsten är säkerställd av Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Naprapatförbundet och Gymnastikförbundet tack vara återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Projektets första år kommer handla mycket om att forma uppdraget och inleds med att Stefan ska närvara vid en nätverksträff på Bosön i juni för att träffa personer från Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet samt flera andra idrotter med fokus på prestationsanalys.

Frågor om doktorandprojektet besvaras av elitchef Jonas Juhl.

Publicerad: 2023-05-24

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer