Riksidrottsmöte med trygghetsfrågor i fokus

En bild

I Uppsala den 26-28 maj genomförs Riksidrottsmötet (RIM). RIM är idrottsrörelsens högsta beslutande organ och samlar 71 förbund samt RF och SISU Idrottsutbildarna.

Gymnastiken har fem ombud på plats; Thor Stöckel, Lisa Lundin och Henrik Lehmann från styrelsen, samt Catharina Espmark och Pia Josephson från det nationella kansliet, för att föra vår talan på mötet. På plats finns även Helen Åkerman och Anna Karlgård från det nationella kansliet.

Det är ett mastigt schema för de tre dagarna där många viktiga frågor som ska behandlas.

  • Personval
  • Trygg idrott
  • Paraidrott
  • Hållbarhet
  • Idrottens förutsättningar
  • Elitidrott
  • Demokratiska frågor
  • Organisation och administration

För Gymnastikförbundets sida så är det framför allt trygghetsfrågorna som engagerar då vi har varit drivande i de frågorna under många år. På RIM 2021 motionerade förbundet om en utredning vilken nu presenteras i form av rapporten Trygg Idrott.

- Vi ser att rapporten Trygg Idrott är en bra delrapport. Men det finns fortsatt mycket att göra, inte minst i det förbyggande arbetet. Riksidrottsstyrelsens förslag om att tillsätta en kommitté som ska utreda RF:s stadgar utifrån värdegrundsfrågorna är bra och vi hoppas att stämman enas om att ta ett helhetsgrepp så att kommittén får ett brett uppdrag som inte bara tittar på bestraffningsparagraferna i stadgarna. Samtidigt önskar vi att trygghetsfrågorna ska få ett större genomslag i den verksamhetsinriktning som ska fattas beslut om, säger Catharina Espmark generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Porträtt av Gymnastikförbundets GS

Catharina Espmark ser fram emot sitt första RIM som GS för Gymnastikförbundet.

Publicerad: 2023-05-26

UPPTÄCK MER