Unikt forskningsprogram med och för gymnastiken

En bild

Nu är det klart att Umeå Universitet i samarbete med Gymnastikförbundet kommer genomföra ett unikt forskningsprojekt inom den artistiska och rytmiska gymnastiken. Gymnaster i ungefär åtta föreningar kommer att följas under cirka två år i en skräddarsydd studie.

Syftet med forskningen är att identifiera och bättre förstå hur gymnaster inom artistisk och rytmisk gymnastik, deras föräldrar och tränare upplever gymnasters deltagande inom och/eller avhopp från gymnastiken.

- Det här är ett unikt projekt som för det första kommer ge en förståelse för gymnasternas vardag och varför de väljer att vara kvar eller sluta träna gymnastik. Syftet är att utveckla framtida arbete och initiativ för att få aktiva att stanna längre inom gymnastiken. För det andra kommer forskningen att ge gymnastens röst en central roll, genom att få en tydligare bild från deras perspektiv, säger Catharina Espmark generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Mer specifikt kommer studien fokusera på att utforska några av de viktigaste faktorerna inom en gymnasts miljö som kan påverka deltagande- och avhopp. Forskningen kommer att fokusera på fyra nyckelområden relaterade till gymnasterna och deras miljö:

  1. Gymnastens miljö, såsom träningsmetoder/beteenden, tävlingsstrukturer och träningsmönster.
  2. Biologiska och psykosociala faktorer relaterade till gymnasten, såsom ålder, kön, motivation, upplevd glädje och skador.
  3. Kontextuella faktorer inom miljön, såsom föräldraengagemang, konflikt mellan engagemang inom idrott och skola, föreningsstyrning samt möjlighet till resor och kostnadstäckning.
  4. Tidsutmaningar, inklusive krav inom disciplinen, utvecklingsstadier och tävlingsdebut.

Dessutom kommer studien också att försöka förstå de strategier som Gymnastikförbundet och föreningarna har för att främja långsiktigt, hållbart deltagande och minska avhopp, och hur effektiva dessa strategier är på gräsrotsnivå.

- Forskningen kommer att hjälpa Gymnastikförbundet att säkerställa att rätt initiativ, policys och utbildning tas fram och drivs framåtriktat. Eftersom forskningen också tar hänsyn till föräldrar, tränare och föreningar samt äger rum i föreningsmiljön, kommer förbundet att få mer insikt och information för att både kunna ingripa både på förenings- och intressentnivå samt bidra till ett bättre samarbete mellan föreningar, tränare och föräldrar för att säkerställa en positiv upplevelse för varje gymnast, säger Louise Davis, docent vid i profilområdet Idrott, fysisk aktivitet och hälsa vid Umeå Universitet.

Forskningsfrågorna kommer att besvaras genom intervjuer med barn (i åldern 9-16 år), föräldrar och medlemmar i förening samt genom en enkätundersökning. Ett tätt samarbete kommer att ske med cirka åtta föreningar över hela Sverige och forskaren kommer vara följa dessa föreningar i ungefär två år för att få en bred bild av vad som händer inom den miljö där gymnasterna är involverade. Intervjuer kommer även att genomföras med de gymnaster när de hoppar av för att få ytterligare insikter.

Forskningsprojektet söker nu en doktorand och målet är att studien ska kunna påbörjas hösten 2023.
Annonsen för doktorandtjänsten hittar du här.


Publicerad: 2023-06-09

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer