Nytt tävlingsanmälningssystem från i höst!

En bild

Från och med höstens tävlingar kommer anmälningar till alla nationella tävlingar att göras via ett nytt anmälningssystem.

Gymnastikförbundet har under våren utvecklat ett nytt tävlingsanmälningssystem som är anpassat för gymnastik. Detta efter ett antal år med ett system som delats med andra idrotter. Valet att bygga ett eget system innebär att det är möjligt att utveckla och anpassa systemet för att fungera så bra som möjligt för vår sport!

Initialt har fokus varit att ta fram basfunktionalitet för anmälan till tävlingar för att i nästa steg lägga till funktionalitet och förbättra systemet stegvis.

Systemet är byggt för att kunna samla alla tävlingar inom Svensk Gymnastik på ett och samma ställe och i nästa steg kommer regionala tävlingar läggas till och föreningar bjudas in att använda systemet för anmälningar till sina föreningstävlingar. Det kommer också vara möjligt att lägga in föreningstävlingar så att de syns i kalendern men hantera anmälan i ett eget system.

Anmälningar till nationella tävlingar under hösten 2023 kommer att göras i det nya systemet. Mer information och inbjudan till systemet kommer skickas ut till berörda föreningar och tränare i mitten av augusti. En administratör per tävlingsförening kommer bjudas in i systemet av Gymnastikförbundet och denne administratör kan i sin tur bjuda in andra i föreningen som ska kunna göra anmälningar till tävlingar.

Publicerad: 2023-06-28

UPPTÄCK MER