Gymnastikförbundet står fast vid ståndpunkten om att inte tillåta ryska och belarusiska idrottare att delta i tävlingar

En bild

Den 19 juli 2023 meddelade det internationella gymnastikförbundet (FIG) att de kommer att tillåta ryska och belarusiska gymnaster att delta under neutral flagg i internationella tävlingar. Beslutet är fattat av den exekutiva kommittén.

Svenska Gymnastikförbundet tar avstånd från beslutet och står fortsatt bakom Riksidrottsförbundets och SOK:s linje om att inte tillåta ryskt och belarusiskt deltagande. De nordiska olympiska kommittéerna, paralympiska kommittéerna och nationella idrottsförbunden enades i mars 2023 om att uppmana samtliga internationella idrottsorganisationer att fortsätta utesluta ryska och belarusiska idrottare och funktionärer.

Svenska Gymnastikförbundet står stadigt i uppfattningen om att inte öppna upp för ryskt och belarusiskt deltagande och fortsatt visa stöd med Ukraina. Ståndpunkten kommer att förmedlas till både FIG och European Gymnastics.

I dagsläget är det inte aktuellt med någon bojkott från Svenska Gymnastikförbundet. Utifrån Riksidrottsförbundets internationella riktlinjer uppmanas, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för idrottsområdet. Där befinner vi oss inte just nu.

Publicerad: 2023-07-20

UPPTÄCK MER