Idrottsklivet – idrottslig samverkan i utsatta områden

En bild

Idrottsklivet är namnet på idrottens gemensamma satsning i det som polisen benämner som utsatta områden. Syftet med satsningen är att stärka idrottslig närvaro och arbetet kommer ske i samverkan mellan Riksidrottsförbundet och 14 olika idrotter.

Gymnastikförbundet är ett av utvalda förbund som i samverkan med andra ska bidra till att barn och ungdomar i utsatta områden ska erbjudas en meningsfull fritid, få vara en del av ett sammanhang, känna tillhörighet med likasinnade och lära sig nya färdigheter, något som idag inte är självklart.

Svensk Gymnastik vill ge dessa barn och ungdomar en stadigare grund att stå. Genom vår kompetens och bredd inom träning och rörelseglädje är gymnastiken ett viktigt tillskott och ett bra komplement till övriga idrotter i detta program.
Idrottsklivet ska ses som ett program där vi inom idrotten gemensamt skapar förutsättningar, lösningar och modeller som fungerar på lång sikt. Lokal närvaro är en viktig del i detta program för att lyckas.

Ulrika Hermansson, är anställd som programansvarig för Idrottsklivet. Hon har tidigare jobbat som verksamhetschef på RF/SISU Jämtland-Härjedalen och jobbat med bla inkludering och Trygg idrott.

Har du goda idéer om hur vi kan jobba framgångsrikt - kontakta gärna ulrika.hermansson@gymnastik.se.
Är ni en förening som redan idag aktivt jobbar för att bli mer inkluderande - kontakta gärna johanna.hedgardh@gymnastik.se
Vi vill lyfta alla initiativ där gymnastiken bidrar till ett mer inkluderande samhälle. #Idrottsklivet

Mer information om projektet och vilka områden som kommer att prioriteras och där gymnastiken kommer att närvara kommer.
Läs mer om Idrottsklivet här: https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-06-22-68-miljoner-fordelas-for-att-ge-barn-en-mer-meningsfull-fritid

Publicerad: 2023-08-28

UPPTÄCK MER