Kvinnlig artistisk gymnastik A och B – nya kurser med tydligt fokus på hållbar träning

En bild

I slutet av augusti lanserades Kvinnlig artistisk gymnastik A och B, de första av fyra nya kurser inom disciplinen. Gemensamt för de båda är en tydligare kursplan samt fokus på hur vi bedriver sund och hållbar träning.

Kvinnlig artistisk gymnastik A är den grundläggande kursen för dig som är eller vill bli tränare inom disciplinen kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). I kursen får du bland annat kunskap om alla de fyra grenarna samt förståelse för gymnastikens grundläggande positioner och hur du kan jobba med rörelseskolning för att bygga självsäkra gymnaster.

Efter att du gått A-kursen kan du gå vidare till Kvinnlig artistisk gymnastik B som är nästa steg i utbildningsstegen. Kvinnlig artistisk gymnastik B är en kurs för dig som vill utvecklas som tränare och lära dig om mer avancerade övningar samt få en större förståelse för vikten av god träningsplanering och fysisk preparation. Gemensamt för båda de nya kurserna är att det goda ledarskapet med gymnastens inre driv som utgångspunkt fått stort utrymme.

De nya kurserna hade premiär i Eskilstuna och Gävle i slutet av augusti och mottogs varmt av både deltagare och ledare. Utbildare Kristina Jerndahl var en av de positiva rösterna:

– Jag tycker revideringen av KvAG-utbildningarna gjort att kurserna blivit tydligare, man får med sig mycket mer utförlig information.

Hur skiljer sig de nya kurserna från de gamla?

Framtagningen av de nya kurserna inom kvinnlig artistisk gymnastik har varit ett omfattande arbete som tagit lång tid. Flera experter har varit involverade för de nya kurserna ska bli så tydliga som möjligt och med ett bra innehåll.

Nicklas Heckscher är en av experterna som varit med och tagit fram de nya kurserna. Han har arbetat med kvinnlig artistisk gymnastik i omkring 35 år, var tidigare utbildare för Gymnastikförbundet och är sedan 6 år tillbaka träningsrådgivare hos SOK. Han har utifrån sin kunskap och erfarenhet bidragit till mycket av innehållet, framför allt kring vilka gymnastiska övningar som ska ingå i varje kurs, men även kring träningsupplägg, progression och fysiska kvaliteter. Något han lyfter fram särskilt från de nya kurserna är det sunda ledarskapet som inte funnits med i kursplanen tidigare men som nu är en viktig del.

– Tidigare har innehållet berott lite på vilken utbildare som håller i kursen, nu är det mer standardiserat och fokus på ledarskapet är mer uttalat. Det vi vill att ledarna som går våra kurser ska få med sig är hur man är en bra ledare så att de går hem och bedriver trygg och säker träning i sin förening, säger Niklas.

Även Harpa Oskarsdottir, ordförande i tävlingskommittén för kvinnlig artistisk gymnastik och domare sedan 20 år tillbaka, har bidragit med mycket till de nya kurserna. Harpa har även författat delar av materialet.

– Vi har utgått från de gamla kurserna när vi tagit fram de nya. En skillnad från de gamla kurserna är att innehållet nu även finns digitalt och att ledarna får med sig mycket mer material från kursen. Det har tagits fram jättebra uppvärmningar och program för koreografi till exempel, och periodisering finns med som en del både på kursen och i materialet, berättar Harpa.

Harpa lyfter även att en utbildarhandledning har tagits fram så att alla utbildare lägger vikt vid samma saker. På så sätt blir utbildningarna mer lika, oavsett var du som ledare går kursen eller vem du har som utbildare.

Fler nya kurser under våren 2024

Under våren 2024 kommer ytterligare två nya kurser inom kvinnlig artistisk gymnastik att lanseras – Kvinnlig artistisk gymnastik C och D. Niklas Heckscher har varit med och bidragit även till de kurserna och ger en hint av vad som kommer.

– Det är gedigna utbildningar på flera plan. Tidigare låg fokus mycket på övningarna, det gör det fortfarande, men fokus ligger även på ledarskap, hur vi ska tänka kring rörlighetsträning och fysisk preparation. Det handlar om hur vi ska göra för att bedriva en hållbar, långsiktig och sund träning, berättar han.

Innan Kvinnlig artistisk gymnastik C och D lanseras väntar en höst med flera utbildningstillfällen för A och B-kurserna. Läs mer om kursernas innehåll på webben och hitta aktuella datum i Utbildningskalendern.

Publicerad: 2023-09-26

UPPTÄCK MER