Trendbrott inom Svensk Gymnastik

En bild

Medlemsdatan för år 2022 är sammanställd och statistiken visar på en återhämtning för Svensk Gymnastik efter två tunga pandemiår. Jämfört med 2021 ökar antalet aktiva i Gymnastikförbundets föreningar med två procent.

Totalt är 227 718 individer engagerade inom Svensk Gymnastiks 971 föreningar, varav 75 procent kvinnor och 25 procent män. Det är en ökning med två procent jämfört med 2021. Med hänsyn tagen till en viss överrapportering från ett antal föreningar tidigare år, är återhämtningen större. På totalen har emellertid antalet aktiva inte återhämtat sig till nivåerna för perioden innan pandemin.

LOK-stödet (som beskriver antal deltagartillfällen) visar också på ett positivt trendbrott efter pandemin. Här ser vi att ökningen är extra stor bland pojkarna. För de senaste tio årens mätningar har vi inte sett så höga nivåer.

Det är glädjande att kurvorna vänder för Svensk Gymnastik och att föreningarna får nya, eller tillbaka tidigare medlemmar. Återhämtningsstödet har varit viktigt för oss i det arbetet även om vi har en bit kvar till våra normala nivåer, säger Catharina Espmark, GS på Gymnastikförbundet.

En återhämtning och ökning kan ses inom tävlingsgymnastiken. 2022 tecknade 35 858 av de cirka 228 000 aktiva inom Svensk Gymnastik en tävlingsförsäkring. Det är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Liksom tidigare är truppgymnastiken störst följt av kvinnlig artistisk gymnastik.

Truppgymnastik

Truppgymnastiken störst inom tävlingsgymnastiken. Foto: Jonas Gunnarsson

Barn vill träna gymnastik

Den klart tydligaste förändringen i årets siffror syns i de yngsta åldersspannen 0-6 år och 7-12 år. 2022 är det 49 962 stycken 0-6 åringar som går på gymnastik, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Motsvarande siffror för 7-12 åringarna är 89 539 aktiva, vilket innebär en ökning om 5 procent. Barngymnastiken är också den verksamhet som flest föreningar erbjuder i sin verksamhet, 510 stycken.

Att gymnastiken är populär bland barn är det ingen tvekan om. Av landets alla 7-12-åringar går 12 procent på gymnastik. 6 procent av landets 0-6-åringar i tränar gymnastik, vilket är en historiskt hög nivå.

- Det är väldigt bra att barnen har hittat tillbaka till gymnastiken igen, de är en grundförutsättning för framtida utveckling inom Svensk Gymnastik. Gymnastiken är grunden för all idrott och jag tror att många föräldrar vill att barnen får börja på gymnastik för att få med sig den så viktiga grundmotoriska träningen som våra föreningar erbjuder, säger Catharina.

Catharina Espmark

Positiva nyheter att förmedla för generalsekreterare Catharina Espmark. Foto: Rebecca Billger

1350 nya ledare

En förutsättning till all träning är att det finns utbildade och engagerade ledare. Under pandemin blev det naturligt även ett tapp inom denna kategori medlemmar. I statistiken för 2022 har det tillkommit 1350 ledare. Det totala antalet ledare inom Svensk Gymnastik är 24 061 stycken, varav 83 procent kvinnor.

- Ledarskapet är centralt i Svensk Gymnastiks verksamhet. Med över 24 000 ledare gör vi stora insatser för att utbilda och kompetensutveckla dem. Vi är också stolta över att vara med och utveckla så många unga i sitt ledarskap. De bär med sig kunskaper och erfarenheter från gymnastiken genom hela livet, kommenterar Catharina.

Svårt att få tillbaka de äldre efter pandemin

Svensk Gymnastik har en fin verksamhet för vuxna och seniorer. 2021 var gruppträning den vanligaste verksamheten bland förbundets 971 föreningar. Den positionen har gruppträning tappat till förmån till barngymnastiken, vilket förklaras av pandemin. Fortfarande finns emellertid 493 föreningar som erbjuder gruppträning, varav 289 för de som är över 65 år. Här har det inte varit lika enkelt att få tillbaka deltagarna, utan här syns ett fortsatt tapp. Även bland de äldre tonåringarna tappar föreningarna medlemmar.

- Svensk Gymnastik vill kunna erbjuda rörelse hela livet. Därför är äldre tonåringar, vuxna och seniorer viktiga grupper för oss. Vi kommer fortsatt jobba med att skapa förutsättningar för föreningarna att ta emot de äldre och erbjuda träning och socialt sammanhang, avslutar Catarina.

Seniorträning

Seniorträningen, en stor och viktig verksamhet inom Svensk Gymnastik. Foto: Albin Händig

Publicerad: 2023-09-29

UPPTÄCK MER