Nya perspektiv på Gymnastikforum 2023

En bild

Helgen 7–8 oktober samlades över 200 personer för att under en helg utifrån en mängd olika perspektiv vara med och utveckla Svensk Gymnastik.

Helgen inleddes av ordförande Anna Iwarsson som under fredagseftermiddagen axlat rollen som tillförordnad ordförande för Riksidrottsförbundet, efter Karl-Erik Nilssons avgång.

Utifrån den strategi som vi gemensamt beslutat fokuserade Gymnastikforum på tre av de fem förnyelseresorna:

 • En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
 • Ledande inom grundmotorisk träning
 • Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer
Anna Iwarsson, ordförande Gymnastikförbundet

Anna Iwarsson, ordförande Gymnastikförbundet har strategin i fokus.

Anna resonerade om att vi inom Svensk Gymnastik har ett livsviktigt uppdrag att finnas nära människor med vår verksamhet som ju erbjuder både gemenskap och rörelse. Det vi behöver fundera och agera på är hur vi omfamnar det nya Sverige, med fler som lever längre och fler som kommer till Sverige. Här är det många perspektiv att ta hänsyn till när man ska driva förening.

Första externa talare ut var Susanna Alexius, docent i företagsekonomi och forskningsledare vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon gav oss en inblick i sin forskning kring att leda och styra komplexa organisationer där nyckelord ofta är att åstadkomma resultat tillsammans och att det är en verksamhet som vänder sig till många. Fina ord – men hur blir det i praktiken och vilka problem kan uppstå var områden hon bland annat förmedlade kunskap kring.

Susanna som har erfarenhet av många olika organisationer inom offentlig sektor skickade med en hälsning till oss:

Det är många som hoppas oerhört mycket på er både nu och framåt. Min spaning är att det handlar om beredskap, integration, gemenskap och trygghet - områden som kanske ligger lite utanför er omedelbara kärnverksamhet. Det ställer krav på ledare och engagerade, att de är intresserade av hur gör man mycket för många. Här finns tyvärr inga tydliga recept utan det handlar mycket om ditt omdöme.

Susanna Alexius föreläser på Gymnastikforum.

Susanna Alexius föreläser på Gymnastikforum om att leda komplexa organisationer.

Under helgen fanns hela tio workshops att välja på i tre olika block. Gymnastikförbundet delade med sig av vad om pågår inom de olika områdena och fick med sig många bra exempel och synpunkter på hur vi tillsammans jobbar vidare inom dessa områden. De olika passen var:

 • Gymnastik är grunden för all idrott - barngymnastik och grundmotorisk träning
 • Tränare - verktygen som underlättar ditt uppdrag
 • Styrelse eller verksamhetsansvarig - verktygen som underlättar ditt uppdrag
 • Idrottsklivet - Svensk Gymnastiks inkluderingssatsning
 • PR och opinionsbildning: Hitta din lokala story
 • Utveckling av tävlingsgymnastiken
 • Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell
 • Utveckling av verksamhet som gör att fler väljer att stanna inom Svensk Gymnastik
 • Utveckling av truppgymnastiken
 • Utveckling av gruppträning

På utställningsytan fannas möjlighet att knyta nya kontakter. Under Gymnastikforum fanns Vera Sport, Svedea, Tydliga, Unisport och Lillsved på plats. Möjlighet fanns också att ställa frågor och ge inspel kring utbildning, uppvisnnig, drill, hopprep, strategi 2028 och anvsiningar för barn- och ungdomsgymnastik i de olika montrarna.

Årets förening och Lingmedaljen

Lördagen avslutades med gemensam middag med underhållning. I samband med middagen uppmärksammades Årets förening 2022 som gick till Kämpinge GF. Föreningen firar också 50-årsjubileum och priset togs emot av en rörd Kajsa Murmark som har varit föreningens ordförande i alla år. Utmärkelsen Årets ledare 2022 som gick till Gösta Ahlin från Arvika GF delades ut tidigare under hösten under ett av GF Mellansvenskas konvent.

Gymnastikförbundets högsta utmärkelse, Lingmedaljen, delades ut till Pia Josephson. Pia är kanslichef på Gymnastikförbundet och har stor erfarenhet inom gymnastiken som domare, ledare, styrelsemedlem i region Öst och anställd.

Stort grattis säger vi till Pia, Gösta och Kämpinge GF!

Uppvisningsgymnastik på Gymnastikforum

Uppvisning under middagen från GCF Uppsala.

Att nå ut i media och inkludera nya grupper in i Svensk Gymnastik

Under söndagen hölls två externa föreläsare med fokus på inkludering och opinionsbildning. Sahar Khalili från KFUM Linköping delade med sig av sin erfarenhet kring verksamheten Bollihop, där tjejer med migrationsbakgrund och deras mammor tränar fotboll tillsammans. Sahar gav oss goda råd på vägen och uppmaningen att våga och utmana strukturer - det behöver inte vara så komplicerat att komma igång och där ett första steg kan vara att ta kontakt med skolan i det aktuella området som föreningen vill starta upp verksamhet i.

Sahars föreläsning följdes upp av Daniel Lagerqvist och Gustav Orbring från Fuze PR som pratade om vikten av att synas i media på lokal nivå inte minst för att öka chanserna till att påverka politiken i den för oss så centrala anläggningsfrågan. De gav oss även konkreta tips på vad media efterfrågar.

Gemenskap, utbyte och kunskapsinhämtning

Deltagarna på Gymnastikforum kom från cirka 70 unika föreningar. Där det fanns också representation från regionala och nationella kommittéer samt anställda och styrelser på nationell och regional nivå. Många vittnar om kraften och gemenskapen inom Svensk Gymnastik och tre av deltagarna uttryckte sig så här om årets Gymnastikforum.

Det jag tar med mig från forum är att gymnastik är så mycket mer än bara en disciplin. Jag har fått väldigt mycket inspiration om andra träningformer.
Pontus Gustafsson, GF Wermdö

Jag tar med mig vilken fantastisk kraft gymnastiken har i Sverige och hur viktiga vi är för samhället.
Fredericka Cordua, GF Fram

Jag tar med mig Svensk Gymnastiks kraft att bära in i framtiden och man ser möjligheter och utveckling för att ta sig an det nya samhället där vi kan erbjuda gymnastik för alla.
Ted Persson, region Mitt

Jag tar med mig inspiration om hur man sprider gymnastik i media men även hur man inkluderar utsatta grupper i samhället.
Thea Björklund, GF Göteborgsgymnasterna

Foto: Samuel Wendelius

Nästa stora gemensamma samling är i april 2024 då förbundsmötet genomförs i Umeå. Varmt välkomna dit!

Publicerad: 2023-10-11

UPPTÄCK MER