Med anledning av polisens beslut om väskförbud

En bild

Med anledning av det förhöjda säkerhetsläget har Polismyndigheten infört ett väskförbud för publik som besöker vissa offentliga tillställningar/allmänna sammankomster. Detta beslut kan komma att påverka viss verksamhet inom Svensk Gymnastik.

Förbudet är en del i att skapa trygga och säkra evenemang och kan komma att uppdateras och förändras med kort varsel. Beslutet gäller med omedelbar verkan och införs successivt.

Anmäl alltid evenemang hos polisen

Vilka evenemang som omfattas av väskförbud beslutas av polisen. Därför ska alla arrangörer skicka in en anmälan om att arrangera ett evenemang till sin polisregion. Enligt ordningslagen ska detta alltid göras, men är extra viktigt i detta läge. Det är ett digitalt, kostnadsfritt och enkelt förfarande, vilken ligger till grund för polisens bedömning om evenemanget kommer omfattas av väskförbudet.

Nedan finns länkar till blankett och information om vart anmälan ska skickas.

Blankett för anmälan
Vilken polisinstans ska anmälan skickas till

Efter att polisen fått anmälan gör den en bedömning om evenemanget omfattas av väskförbundet och vad som i så fall gäller. Det finns tre olika bedömningar om villkor som polisen kan göra som presenteras nedan från det strängaste till det som inte innebär någon särskild åtgärd. Det är polisens ansvar att återkoppla till er som arrangör, och det är ert ansvar att skicka in anmälan snarast.

De tre nivåerna på bedömning är:

1. Totalt väskförbud

Totalt väskförbud gäller vid:

  • Större idrottsarrangemang som genomförs på arenor, i annan stor lokal eller motsvarande. (Vad som innebär större idrottsevenemang avgörs av polisen, men en vägledning kan vara att fotbollens Allsvenskan, Superettan och Svenska cupen samt ishockeyns SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan har namngetts av polisen.)
  • Samtliga arrangemang avseende landslag i de olika sporterna/idrotterna kommer att omfattas. (I närtid gäller detta tävlingen Northern Europeans som genomförs i Halmstad 24-26 november.)

Det totala väskförbudet innebär att publik inte får ta med några väskor in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten. Undantag för detta ges endast på grund av medicinska skäl samt skötväskor. Dessa väskor ska kontrolleras innan besökaren går in på tillställningen/sammankomsten. Polisen kommer inte att ställa krav på läkarintyg eller liknande. Det får arrangören kontrollera på det sätt som man finner lämpligt.

Väskförbudet gäller besökare/publik och inte för deltagare, ledare, funktionärer, domare och journalister.

2. Förbud mot större väskor

Vid andra arrangemang, som inte omfattas av ovanstående gäller följande:

Det är inte tillåtet att ta med väskor som är större än 40x40x20 cm (höjd x bredd x djup) in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras då besökaren går in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten.

Detta gäller för arrangemang där det bedöms finnas ett behov, men det är för långtgående att ha ett totalt väskförbud. Exempel på parametrar som spelar in: lokal/plats, antal deltagare, karaktär av särskilt slag.

Även här gäller begränsningarna besökare/publik och inte för deltagare, ledare, funktionärer, domare och journalister.

3. Väskor tillåts

Det kommer också att finnas arrangemang där det inte är aktuellt med något väskförbud eller begränsning av storleken på väskan.

Ansökan eller anmälan?

Majoriteten av gymnastikens evenemang, så som tävlingar, öppna genrep och uppvisningar genomförs i en idrottshall eller arena. De räknas vanligtvis inte som offentlig plats och därmed behöver bara en anmälan (och ingen ansökan) göras. Om du är osäker på om du behöver göra en tillståndsansökan istället för en anmälan hör av dig till polisen enligt listan ovan. Redan beviljade eventuella tillstånd och inskickade anmälningar gäller, så om ni inte hört något och inte blir kontaktade av polisen kan evenemanget genomföras utan väskförbud, dvs enligt punkten tre ovan.

Uppsteringar kopplat till denna frågan sker löpande. På polisens hemsida finns mer information, samt frågor och svar. Läs mer på polisens webb.

Har du ytterligare frågor? Hör i första hand av dig till din polisregion. Du kan också mejla till info@gymnastik.se

På RF:s webb finns mer info om säkerhetsfrågor


Publicerad: 2023-11-01

UPPTÄCK MER