Beslut om uteslutning av förening

En bild

Gymnastikförbundets styrelse har idag efter en längre process fattat beslut om att utesluta en medlemsförening.

Föreningen Akro Dans och gymnastik klubb Stockholm har idag meddelats att de utesluts som medlem i Gymnastikförbundet.

Förbundet har genomfört en omfattande granskning av föreningen och det är tre områden som ligger till grund för beslutet:

  • Träning som bedrivs på ett sätt som inte är tillåtet inom Svensk Gymnastik
  • Ledarnas behörighet
  • Bristande administrativa rutiner

Förbundsstyrelsens beslut grundas framförallt på ett osunt ledarskap samt föreningens inställning till och bristande förståelse för Gymnastikförbundets krav på ledare med rätt behörighet.

Föreningen har informerats om beslutet och kan överklaga det till Riksidrottsnämnden senast 7 december 2023.

Publicerad: 2023-11-16

UPPTÄCK MER