Vi vill veta mer!

En bild

Gymnastikförbundet genomför just nu en kartläggning av den verksamhet som bedrivs för personer som är äldre än 25 år. Nu behöver vi er hjälp.

Syftet med kartläggningen är att ge oss en bättre förståelse för vilka behov föreningarna har för att kunna starta upp, bedriva och utveckla verksamhet för målgruppen.

Alla Gymnastikförbundets föreningar fick i måndags ett mejl med inbjudan att besvara en enkät. Nu behöver vi hjälp med att se till att just din förening svarar – hjälp oss att hjälpa er!

Har du frågor kring enkäten kontakta Maria Gottberg.

Senast den 29 november behöver vi ha svar på enkäten.

Publicerad: 2023-11-21

UPPTÄCK MER