Läget? Hjälp oss få ett nuläge med fokus på ledarskap och atmosfär inom Svensk Gymnastik

En bild

Gymnastikförbundet vill fånga upp hur utövare, tidigare utövare och ledare inom Svensk Gymnastiks alla verksamheter upplever ledarskapet och atmosfären inom gymnastiken. Vi har därför anlitat företaget Ethos International för att genomföra en enkät för att få en bild av hur vi har det idag inom Svensk Gymnastik.

Ditt perspektiv från den dagliga verksamheten är viktigt för oss för att kunna förstå hur vi kan utvecklas vidare. Vi värdesätter dina erfarenheter och vill säkerställa att din röst hörs i diskussionen om gymnastikens framtid.

- Ett utvecklat ledarskap och bra träningsmiljöer är något vi inom Svensk Gymnastik har arbetat aktivt med under flera år. Det här är frågor som hela tiden är en viktig del av vårt uppdrag oavsett om det är på förenings- eller förbundsnivå. Vi får aldrig tappa tempo i den här frågan och därför vill vi nu ha en bild av nuläget, säger Catharina Espmark, generalsekreterare för Gymnastikförbundet.

Är du verksam inom Svensk Gymnastik vill vi gärna få del av hur du upplever din förenings- och träningsmiljö. Hjälp gärna till att sprida enkäten bland dina träningskompisar och ledarkollegor. Även du som tidigare varit utövare inom Svensk Gymnastik kan besvara enkäten.

Alla svar är anonyma och kan inte spåras tillbaka till dig. Tack för att du tar dig tid så att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för den bästa träningsmiljön för alla. Dina åsikter är värdefulla för oss!

Du behöver vara 16 år eller äldre för att svara på enkäten som tar cirka 5-10 minuter att fylla i.

Enkäten är öppen till den 21 januari 2024.

Enkät för utövare

Enkät för ledare


Publicerad: 2023-12-15

UPPTÄCK MER