Vanliga frågor

Kurskalender

 • Jag har hittat en kurs jag vill gå - när går den?
  Vad kostar den? Vart anmäler jag mig?
  Alla planerade kurser samlas i vår utbildningskalender, där du också anmäler dig. Våra kurser arrangeras av våra åtta olika regioner, därför kan priset skilja sig åt. Kurspris står under respektive kurstillfälle.

Förkunskapskrav

 • Vilka förkunskapskrav behöver jag för att gå Gymnastikförbundets kurser?
  Det är olika för varje kurs och framgår av kursinformationen på hemsidan och i utbildningskalendern. Ett gemensamt förkunskapskrav för alla kurser är dock Intro Svensk Gymnastik. Det är en digital distanskurs som alla ledare som vill gå en kurs hos Gymnastikförbundet måste ha genomfört.
 • Jag har varit ledare länge, kan jag få dispens för Intro Svensk Gymnastik?Vi ger inga dispenser för Intro Svensk Gymnastik. Tvärtom uppmuntrar vi till att genomföra Intro Svensk Gymnastik regelbundet för att hålla sig uppdaterad om Svensk Gymnastiks värdegrund och utveckling.


Utbildningskrav

 • Jag har gått Trampolin steg 1, får jag lära gymnasterna jag tränar att göra dubbelvolt?
  Du har endast behörig att lära ut de övningar som gicks igenom på kursen, för dubbelvolter på Trampolin krävs steg 3. Du hittar mer information i våra utbildningskrav.

 • Jag är tränare i samma hall som en förening som inte följer utbildningskraven, vad gör jag?
  Kontakta gärna utbildning@gymnastik.se, så följer vi upp ärendet. Vi delger aldrig föreningen vi kontaktar vem som kontaktat oss.

Tidigare utbildning

 • Kan jag se någonstans vilka kurser jag gått och när?
  Kontakta ditt närmsta regionkontor, så hjälper de dig att titta i våra register. Vi har uppgifter från tidigt 2000-tal. Ange ditt personnummer, tio siffror.

 • Jag gick Trampolin steg 2 för fem år sedan, hur gör jag för att den ska fortsätta vara giltig?
  Alla våra stegkurser har en giltighetstid på fem år, sedan måste de omlicenseras. Förfarandet skiljer sig åt beroende på nivå, du hittar instruktioner för respektive steg här. Din licens går ut på dagen efter fem år, men du har möjlighet att omlicensera dig inom ytterligare ett år - förutsatt att du varit aktiv som tränare under perioden.

 • Jag gick kurser och var tränare på hög nivå inom artistisk gymnastik under 90-talet. Jag har haft uppehåll i flera år men är nu tillbaka i verksamheten, vilka licenser har jag?
  Kurser som inte omlicenserats efter fem år går ut på datumet, det är den kvalitetssäkring vi har. Både discipliner och redskapen förändras över tid. Har du gått någon av våra tidigare baskurser, kan du gå direkt på nästa steg som är Basic, därefter steg 1.

Dispenser

 • Vad kan jag söka dispens för?
  Dispens kan ges för likvärdig utbildning. Vi ger generellt ingen dispens för steg 3 och 4 eller åldersdispenser. Observera att vi ej likställer internutbildning i föreningen och/eller erfarenhet som aktiv/ledare med likvärdig utbildning.

 • Hur söker jag dispens?
  Använd denna: Blankett för dispensansökan.Pdf, 93 kB. Kom ihåg att din egen samt föreningsordförandens signatur krävs. Bifoga dokument som styrker likvärdig utbildning, t ex intyg och kursplan. Jämför med kursplanen för den utbildning du vill söka dispens för. Du hittar respektive kursplan vid kursbeskrivningen.

 • Jag är idrottslärare, kan jag söka dispens för Gymnastikens baskurs - träning och tävling?
  Är du ledare i en förening knuten till Gymnastikförbundet, kan du söka dispens då du har motsvarande utbildning. Om du inte är verksam i en förening, är du välkommen till våra kurser utan förkunskapskravet Gymnastikens baskurs - träning och tävling.

 • Kan jag gå kurser i omvänd ordning?
  Det finns en röd tråd i utbildningarna, men det kan finnas särskilda skäl att godkänna omvänd ordning. Godkännande kan i undantagsfall ges till deltagare att genomföra utbildning i omvänd ordning, främst för utbildningar som genomförs sällan.

 • Jag är 14 år och ledare för en grupp, får jag gå Gymnastikens baskurs - träning och tävling (ålderskrav det år deltagaren fyller 15)?
  Vi ger generellt inga åldersdispenser.