En sammanfattning från regionförbundsmötet 2023

Orförande Hanna Björk tillsammans med Lisa Lundin, ledamot förbundstyrelsen SVGF

Onsdag den 22 mars genomförde Gymnastikförbundet Norr ett digitalt regionförbundsmöte. Här kommer en sammanfattning av mötet.

Mötet sändes från Idrottens hus i Umeå via länk. Totalt deltog ett trettiotal personer från 9 olika föreningar. Här kommer en sammanfattning av mötets olika beslut och val.

Innan Regionförbundsmötet fick alla nöjet att lyssna till Linn wallo som berättade om sin resa inom paragymnastiken. En inspirerande berättelse om paragymnastik och olika tips på hur man kan tänka för att anpassa träningen i alla typer av grupper – inte bara paragymnastik. Stort tack till Linn!

Efter att Hanna Björk, ordförande i GF Norr hälsat alla välkomna till årsmötet lämnades ordet till Lisa Lundin, ledamot i förbundsstyrelsen, SVGF, som berättar vad som har hänt i gymnastikförbundet under 2022 och vad som är på gång inför 2023. Hon berättade om ”Svensk Gymnastik Vill” och inspirerade oss om hur vi alla är en del av svensk gymnastik och tillsammans ska arbeta utifrån gymnastikens gemensamma strategiska plan mot önskat läge 2028.

Återstart efter pandemin.

Årsmötet leddes av Lisa Lundin, Ledamot i förbundsstyrelsen, SVGF. Mötet flöt på ett rätt så trivsamt och trevligt sätt. Ordförande Hanna Björk berättade om satsningen på kansliet under 2022 där Ulrika Arnö anställdes på 100% i Umeå och Jane Grenman med 75% i Luleå.

Enligt vanlig ordning drogs korta sammandrag från alla verksamheter inom regionen såväl som utbildning och förvaltning i Gymnastikförbundet Norr. Sammanfattningsvis så är de största skillnaderna från 2021 att tävlingsverksamheten har fått fart igen under 2022 och utvecklingsarbete med icke-tävlande discipliner har startar upp i efterdyningarna av pandemin. Ordförande Hanna Björk berättade även kort om verksametsplanen och lyfte något från alla de förnyelsereosor som ingår i planen för 2023-2024. ( Läs gärna om allt vi vill göra i dokument ”verksamhetsplan Gymnastikförbundet Norr 2023- 2024 Pdf, 784 kB.")

  1. Förnyelseresa 1 - en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Här lyftes det arbete som görs mot Gymnaestradan samt det arbetet som sedan ska fortsätt för att sprida vidare uppvisningsgymnastiken i Norr, till exempel genom olika projekt inom området.
  2. Förnyelseresa 2-ledande inom grundmotorisk träning. Ett av målen som togs upp är flera rikade projekt och aktiviteter för att inspirera till grundmotorisk träning. Till exempel kommer vi att lägga resurser på och fortsätta utveckla Gymnastikens dag.
  3. Förnyelseresa 3-öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer. Här lyftes ”Gymnastikens ledarskap” där målet är att uppmuntra så många ledare som möjligt att ta del av nya utbildningar. En särskild satsning görs på gymnastikens nya baskurs – gruppträning.
  4. Förnyelseresa 4 – en hållbar och framgångsrik tävlings – elit- och landslagsverksamhet. Här lyftes vikten av att skapa en hållbar tävlingsverksamhet och om att samarbeta med RF-SISU för att bland annat se till att fler tar del av och genomför utvecklingsarbete med Gymnastikförbundets nya stödmaterial.
  5. Förnyelseresa 5 – en stolt och modig gymnastikrörelse. Något att vara stolt över : att genomföra förbundsmötet 27-28 april där vi står värd tillsammans med centrala kansliet.

Regionförbundsmötet godkände propositionen från stryrelsen angående stadgeändringar.

Styrelsen

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt ordförande Hanna Björk fick fortsatt förtroende kommande år. Styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande:
Hanna Björk, Umeå

Ledamöter:
Vera Gärdemalm, Kiruna
Marie Hedman Alainentalo, Pajala/Boden
Helén Birberg Wollmén, Luleå
Eva Larsson, Boden
David Almqvist, Umeå
Pernilla Eriksson, Umeå

Suppleanter:
Lars-Åke Westman, Sävar
Josefine Ekman, Umeå

Du hittar kontaktuppgifter till hela styrelsen för Gymnastikförbundet Norr här>>

Vad gäller övriga personval så gjordes ett Nyval för revisor där Birgitta Sigfridsson blev vald till en tid av två år. Tyvärr blev suppleant platsen vakant.

Till valberedningen gjordes omval för en tid av två år, som fortsättningsvis består av:

Reza Firouzfar (sammankallande), Kirsi Kohlström (ledamot). Det blev även två nyval till valberedningen: BrittMari Åberg (ledamot, Nyval) samt Lisa Lundin (Suppleant, Nyval). Marie Hedman Alainentalo står kvar efter omval som valberedningssamordnare.

Uppvaktningar och avtackningar

Årsmötet avslutades med ett antal uppvaktningar och avtackningar.

Årets förening 2022 - Bergsbyn SK, Lina Tjärnström, Ordförande Bergsbyn SK, Therese Berggren, föreningsutvecklare gymnastik och Nils Holmberg, föreningssamordnare deltog digitalt och mottog utmärkelsen Årets förening 2022 som tilldelas ett stipendium på 2500 kr som stimulans till fortsatt utveckling.

Årets ledare 2022 - Linnea Åberg, Älvsbygymnasterna deltog digitalt och fick ta emot utmärkelsen Årets ledare 2022. Hon tilldelas ett stipendium på 2500 kr som stimulans till fortsatt utveckling.

Jessica fritz - lämnar sitt uppdrag som revisor för GF- Norr, Jessica var tyvärr inte närvarande men en blomstercheck kommer skickas till som tack för hennes engagemang.

Agnetha Andersson - lämnar sitt uppdrag som ledamot i valberedningen GF Norr. Agnetha var tyvärr inte närvarande men en blomstercheck kommer skickas som tack för hennes engagemang.

sammanfattningsvis tar vi med oss en hel del utvecklingsmöjligheter till nästa regionförbundsmöte som preliminärt planeras vara fysiskt lördag 22 mars, 2025.

Varmt välkomna då säger vi redan nu!


Publicerad: 2023-03-27

UPPTÄCK MER