Värdegrund

  • Ett personligt engagemang hela livet. Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med.
  • Nyfikenhet och öppenhet. Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva.
  • Glädje och utveckling. Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer