Sammanfattning av Gymnastikförbundet Östs regionförbundsmöte

En bild

Den 26 mars genomfördes GF Östs regionförbundsmöte och här nedan kan du läsa om ett antal beslut som fattades.

Styrelsens propositioner
Nya stadgar antogs. Syftet med de nya stadgar är att de ska stämma överens med Gymnastikförbundets stadgemall för regionerna, vara förenliga med Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar, samt att stadgarna ska bli mer lättlästa. För att göra dem mer lättlästa har justeringar gjorts så som att förkortningar har tagit bort, ålderdomliga ord byts ut mot ett mer modernt språkbruk, samt att en allmän formatering gjorts. De nya stadgarna började gälla i samband med att regionförbundsmötet 2023 avslutades. De nya stadgarna finns att läsa här

Arvodering av regionstyrelsen
Regionförbundsmötet beslutade att bevilja styrelsen för Gymnastikförbundet Öst ett arvode motsvarande 1 1/3 prisbasbelopp per år, från regionförbundsmötet 2023 till och med regionförbundsmötet 2025 och att regionstyrelsen får fritt fördela arvodet inom sig

Utbildningssatsning
Regionstyrelsen föreslog i budgeten en utbildningssatsning som regionförbundsmötet röstade igen. Utbildningssatsningen gäller detta år, från och med 1 april och innebär att en stor del av vårt överskott från tidigare år satsas på våra grundläggande kurser som alla våra ledare går. Regionen subventionerar samtliga ”Gymnastikens baskurs” samt kurserna: ”Leka och lära” samt ”Variera och utmana” med 1000 kronor för våra medlemmar. Alltså 1000 kronor per person och tillfälle. Detta upp till 400 000 kronor. Som deltagare på en kurs behöver man inte fylla i något för att detta ska gå igenom, det reglerar kansliet.

Konvent o mötesplatssatsning
Under kommande år har regionstyrelsen dessutom lagt fram i budgeten en stor post vad gäller konvent och mötesplatser. Detta för att kunna genomföra kraftigt reducerade konvent och mötesplatser för regionens medlemmar. Har du ett förslag på ett konvent eller mötesplats? Hör av dig till kansliet på: ost@gymnastik.se

Styrelsen 

  • Stefan Agnvall (KFUM Gymnastikavdelningar) valdes på omval till ordförande på två år.
  • Yvonne Nibelius (SOL GF) och Madelen Englund (Vasagymnastik) valdes på omval som ledamöter på fyra år.
  • Jannicke Carle (Nacka GF) och Rosanna Stenström (Föreningen Visbygymnasterna) valdes på nyval som ledamöter på fyra år.

På årsmötet 2021 valdes följande personer till styrelsen fram till 2025: Anna Hagensgård, Sanna Jansson, Linda Stridh och Johan Hörnqvist

Publicerad: 2023-03-29

UPPTÄCK MER