Gotland

Gymnastikförbundet Öst och RF-SISU Gotland arrangerar tillsammans årligen flera utbildningar.

Anmälningarna till kurser på Gotland hittar ni här!

Vid frågor är ni välkoma att kontakta oss på:

Gymnastikförbundet Öst ost@gymnastik.se

Annelie Blixt, RF-SISU Gotland annelie.blixt@rfsisu.se

BOENDEBIDRAG:

Bakgrund
Gymnastikförbundet Öst (GF Öst) eftersträvar att varje år arrangera utbildningar på Gotland enligt föreningarnas behov. Ibland krävs dock att ledare måste utbildas på fastlandet, exempelvis vid högre steg-utbildningar som sällan arrangeras. I dessa fall medför reseavstånden högre kostnader, i synnerhet med avseende på boende/övernattning under utbildningstillfället. Som Gotlandsförening kan ni därför söka boendebidrag hos GF Öst om ni behöver skicka ledare på utbildning på fastlandet.

Kriterier
Följande kriterier gäller för beviljat bidrag:

  • Bidrag ges ej för utbildningar som inom ett halvår kommer att arrangeras på Gotland.
  • Bidraget kan sökas för samtliga Basic-utbildningar (ej Truppgymnastik Basic), samtliga Steg-utbildningar samt Alla kan gympa-utbildningen.
  • Utbildningen som bidraget söks för arrangeras på fastlandet av och inom region Öst.
  • Maximalt godkänns 625 kr i bidrag per ledare och år.
  • Originalkvitto måste tillhandahållas Gymnastikstikförbundet Öst.

Ansökan
5 000 kr per år är avsatta i GF Östs budget för boendebidraget. Ansökan tas emot löpande under året, först till kvarn-principen gäller.

Ansök om boendebidraget genom att kontakta ost@gymnastik.se och ange följande:

  • Förening
  • Namn på utbildade ledare som boendebidraget avser
  • Utbildning och dess datum
  • Kopia på kvitto från boende (som foto/inscannad pdf. Originalkvitto måste tillhandahållas efter godkännande av bidrag.)
En bild