Utbildning i Öst

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Grundläggande ledarutbildning

Gymnastikens baskurs - träning och tävling är Gymnastikförbundets grundläggande ledarutbildning för alla som leder barn och ungdomar. Utbildningen ger dig som ledare en bred och stabil grund för ditt ledaruppdrag med en helhetssyn på den aktive. Den ger också förståelse för hur du som ledare anpassar träningen och övningarna till olika individers specifika förutsättningar. Efter genomför Gymnastikens baskurs - träning och tävling kan du gå vidare till alla utbildningar inom både barn-, ungdoms- och tävlingsgymnastik.

Gymnastikens baskurs - gruppträning ger dig grunden för att bli gruppträningsinstruktör. Utbildningen fokuserar på ledarskap, anatomi, fysiologi, rörelseskolning och musikanalys som är viktiga grundfundament i din roll som gruppträningsinstruktör. Gymnastikförbundet rekommenderar att du som ny ledare startar med denna grundutbildning för att sedan välja vidare inriktning.