Kansli

Gymnastikförbundet Syd
Lingvägen 19
262 61 Ängelholm
Telefon: 0431-201 07
E-post: syd@gymnastik.se
Bankgiro: 755-3373

Anläggningsansvarig Kajsa Wedberg kajsa@lingvallen.se

Utbildningsansvarig Pia Holm pia.holm@gymnastik.se

Kommunikationsanvarig Christel Attermalm christel.attermalm@gymnastik.se

Truppgymnastikansvarig Filippa Koch filippa.koch@gymnastik.se - Föräldrarledig