Kommittéer

Gymnastikförbundet Syd har aktiva kommittéer för bredd- och tävlingsverksamhet som alla arbetar med utveckling av sin respektive verksamhet/disciplin. I de fall vi inte har en kommitté, finns det en kontaktperson.