Barn- och Ungdom

För att komma i kontakt med någon i vår Barn- och Ungdomskommitté kontakta Pia Holm på pia.holm@gymnastik.se

Barn- och Ungdomskommitté
Charlotte Wennberg - ordförande
Maria Qvarfort
Camilla Carlén
Annika Hernmo
Oscar Andersson