Hopprep

För att komma i kontakt med någon i vår Hopprepskommitté kontakta Christel Attermalm på christel.attermalm@gymnastik.se

Hopprepskommittén
Kajsa Murmark - ordförande
Åsa Persson
Liv Murmark
Fanny Olsson