Aerobic Gymnastics

För att komma i kontakt med någon i vår Aerobic Gymnasticskommitté kontakta Christel Attermalm på christel.attermalm@gymnastik.se

Aerobic Gymnasticskommittén
Maria Qvarfort - ordförande
Pia Nilsson
Wilma Jönsson
Elin Kiel