LOK-stöd

LOK-stöd står för statligt lokalt aktivitetsstöd. LOK-stödet finns till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott inom åldrarna 7 till 25 år - alla föreningar inom Gymnastikförbundet har rätt att söka detta stöd förutsatt att aktiviteterna gynnar nämnda åldersgrupper.

Sök LOK-stöd senast 25 augusti

LOK-stödsansökan för våren 2022 ska vara inne senast den 25 augusti. Ansökan gör ni på er förenings IdrottOnline-sida. Om ni närvaroregistrerar i ett externt system och har aktiverat inläsning till IdrottOnline så måste aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet senast den 20 augusti.

Mer info om att söka LOK-stöd

Mer info om inläsning i IdrottOnline

Mer info om regler och blanketter