Kommittéer, råd och nämnder

KOMMITTÉER

GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN

Just nu har finns ingen Gruppträningskommitté då vi kommer att starta om och göra en utvecklingsplan för gruppträning, motion, vuxengympa och senior-området inom Svenska Gymnastikförbundet. Vi kommer under våren 2023 kontakta flera personer som är intresserade av detta område.

UPPVISNINGSKOMMITTÉN

Eija Österberg, ordförande
eija.osterberg@gmail.com

Maria Ståhl
maria.stahl@sisuidrottsutbildarna.se

Christian Vilppola
Christian.vilppola@uniarts.com

Johan Haglöw
Johan.Theorell.Haglow@gymnastik.se

BARNKOMMITTÉN

Camilla Carlén, ordförande
camilla.carlen@gymnastik.se

Mats Nydesjö
mats.nydesjo@gymnastik.se

Margareta Bäckström Lindgren
margareta.backstrom-lindgren@gymnastik.se

Ida Larsson
i.nashammar@gmail.com

KOMMITTÉN FÖR PARAGYMNASTIK

Birgitta Green, ordförande
Birgitta.Green@gymnastik.se

Hannah Kosby Lind
hannah.m.lind@gmail.com

Sofie Gustafsson
sofie.gustafsson@gymnastik.se

Gisela Teltscher
gisela.teltscher@hotmail.com

Jenny Steen
jenny.steen@live.se

Lotta Nilsson
lotta.nilsson@gymnastik.se

Marie Svensson
marie_sven@hotmail.com

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Harpa Oskarsdottir, ordförande
harpa.oskarsdottir@gymnastik.se

My Lindskog-Andersson
my.andersson@gymnastik.se

Sara Rumbutis
sara.rumbutis@gymnastik.se

Annzinita Malmborg
annzinita.malmborg@gymnastik.se

Rebecca Ericsson Lyrdal
rebecca.lyrdal@gymnastik.se

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Michael Hedlund, ordförande
070-815 83 86, michael.hedlund@gymnastik.se

Jens Hummel
070-693 12 10, jens.hummel@gymnastik.se

Roland Himberg
roland.himberg@gymnastik.se

Peter Gustafsson
peter.gustafsson@gymnastik.se

Lars Stenberg
lars.stenberg@gymnastik.se

Hektor Klingberg
hektor.klingberg@gymnastik.se

Hans Goldring
hans.goldring@gymnastik.se

Andreas Getzman
andreas.getzman@gymnastik.se

Per Forsström (adjungerad)
per.forsstrom@gymnastik.se

TRUPPTÄVLINGSKOMMITTÉN

Sofia Svegander
ttk@gymnastik.se

Emil Deckner
ttk@gymnastik.se

Felix Bogren-Lindahl
ttk@gymnastik.se

Lotta Nilsson
ttk@gymnastik.se

Per Sjöstrand, adjungerad. Främst internationella frågor
ttk@gymnastik.se

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR RYTMISK GYMNASTIK

Ida Rodriguez, sammankallande
i.rodriguezmagdalena@gmail.com

Irene Wennman
irene@wennman.eu

Maria Lönn
maria.lonn@gymnastik.se

TRAMPOLINTÄVLINGSKOMMITTÉN

Jenny Söderlund, ordförande
070-585 25 60, jenny.soderlund@gymnastik.se

Helen Holgersson
helen.holgersson@gymnastik.se

Paula Nordöen
paula.nordoen@gymnastik.se

Madeleine Stjernberg
madeleine.stjernberg@gymnastik.se

Gustav Tingelöf, aktivas representant
gustav.tingelof@gymnastik.se

NATIONELL SAMORDNARE FÖR AEROBIC GYMNASTICS

Marie Andersson
070-531 98 87, marie.andersson@gymnastik.se

PARKOUR/TRICKINGKOMMITTÉN

Erik Isberg
erik.isberg@gymnastik.se

Per Munke
per@munkedesign.com

Xinga Li
xinga.li@gymnastik.se

Nivin Shaker
nivin.shaker@gymnastik.se

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR HOPPREP

Kajsa Murmark, ordförande
kajsa.murmark@gymnastik.se

Ann Nordin
ann.nordin@kulann.com

Svante Bengtson
svante.bengtson@gymnastik.se

Jenny Holmqvist
jenny78holmqvist@gmail.com

Liv Murmark
liv.murmark@kampinge.com

Råd och nämnder

INTERNATIONELLA RÅDET

Malin Eggertz-Forsmark, ordförande
070-531 62 45, malin.eggertz.forsmark@gymnastik.se

Margaret Sikkens Ahlquist
sikkens@planet.nl

Per Sjöstrand

Maria Ståhl
08-699 62 66, 070-267 10 83, maria.stahl@sisuidrottsutbildarna.se

GYMNASTIKOMBUDSMANNEN

Maria Persson, gymnastikombudsman
08-699 64 76, gymnastikombudsman@gymnastik.se

JURIDISKA NÄMNDEN

Ragnar Palmkvist, ordförande
070-203 29 96, ragnar@ulvsunda.net

Anders Bohlinder

Marit Englund

Petra Götell

Jenny Samuelsson

Text

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer