Efter samlad bedömning återkallar Gymnastikförbundet licenser från ledare

2020-09-15

Den 15 maj 2020 beslutade Gymnastikförbundet att tills vidare dra in licenser hos en ledare inom Svensk Gymnastik. Bakgrunden till beslutet var att förbundet fått kännedom om allvarliga brister i tränarens ledarskap som direkt strider mot Gymnastikförbundets uppförandekod och utvecklingsmodellens grundprinciper.

Beslutet i maj gällde i avvaktan på resultat från den utredning som Gymnastikförbundet skulle genomföra med en extern oberoende part med professionell kompetens inom området, vilken genomfördes under augusti månad med hjälp av en utbildad socionom.

Samlad bedömning

Gymnastikförbundet har gjort en samlad bedömning utifrån vittnesmål, historiska händelser, möten, samt den nyligen genomförda utredningen. Bedömningen tar sin grund i utvecklingsmodellen för Svensk Gymnastik, uppförandekoden och det ledarskap som Svensk Gymnastik står för.

Utifrån den samlade bedömningen har generalsekreterare Pelle Malmborg beslutat att återta ledarens licenser. Både den aktuella ledaren och föreningen där ledaren är aktiv har fått skriftlig och muntlig information om den samlade bedömningen och beslutet. Det är däremot upp till föreningen att avgöra hur de väljer att fortsätta samarbeta med ledaren inom ramen för föreningens samlade verksamhet. Inom Svensk Gymnastik är det föreningen som ger förtroende till en tränare för medverkan inom verksamhet som inte kräver behörighetslicenser.

Gymnastikförbundets rekommendation till föreningen att tränaren inte ska träna barn och unga kvarstår. Generalsekreteraren ser inte att det är lämpligt att genomgå någon utbildning från Gymnastikförbundet förrän tidigast våren 2022 för att återfå licenserna och behörigheter. Inför en eventuell anmälan till utbildningar ska ny utvärdering genomföras för att säkerställa att aktiva åtgärder skett för att utveckla de brister som framkommit.

Värnar om enskildas integritet

Liksom i tidigare fall kommenterar Gymnastikförbundet inte vem ledaren är och vilken förening det handlar om. Detta för att säkra både de aktivas samt den berörda ledarens integritet. Men berörda individer är givetvis informerade om beslutet som fattats.

Publicerad: 2020-09-15

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer