Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

För att säkerställa att utvecklingsmodellen genomsyrar all verksamhet behövs styrdokument och uppföljning av insatser och aktiviteter. Det är viktigt att fånga upp medlemmarnas tankar och åsikter och att rapporteringssystem är ändamålsenligt utformade.