Bedrivas i anpassade och utvecklande fysiska miljöer

För att skapa glädje, utveckling och möjlighet till rörelse hela livet behövs anpassade och utvecklande fysiska miljöer. Gymnastikens idrottsytor ska vara inkluderande, tillgängliga och tilltala en bred målgrupp oavsett kön, bostadsort eller funktionsvariation.

 

För att påverka den politiska dagordningen i anläggningsfrågor behöver vi inom Svensk Gymnastik bedriva påverkansarbete på olika nivåer; nationellt, regionalt och lokalt i kommunen.