Bestå av välmående föreningar

Föreningen utgör alla medlemmars närmsta tillhörighet. En välmående förening är välfungerande på flera plan. Det handlar både om att efterleva utvecklingsmodellen och uppförandekoden, men också om att ha en väl fungerande styrelse som ser till alla medlemmars bästa och strävar efter att ha en sund ekonomi i balans. 

En välmående förening tar också ansvar för och bedriver verksamheten i en idrottslig miljö där alla medlemmar känner en trygghet som enskild individ.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer