Föreningarna

För att stärka föreningarna och organisationsledarna inom Svensk Gymnastik har Gymnastikförbundet tagit fram ett webbaserat verktyg, Gymnastikens styrelsehandbok[1]. Verktyget finns tillgängligt gratis på Gymnastikförbundets hemsida. Det riktar sig främst till föreningsstyrelsen och fungerar som vägledning för föreningsutveckling samt till stöd och hjälp för styrelsens arbete.

På motsvarande sätt har Gymnastikförbundet tagit fram en kunskapsplattform tillsammans med elitaktiva inom gymnastiken, PEAK i gymnastik. Plattformen ger inspiration, kunskap och verktyg för en långsiktig elitutveckling och stärker egen påverkan och aktivt deltagande i träningens alla delar. Plattformen finns tillgänglig gratis på Gymnastikförbundets hemsida.

Föreningen har ansvar för att alla ledare följer Svensk Gymnastiks uppförandekod och Gymnastikförbundets utbildningskrav beträffande behörigheter. Ledare ska ges möjlighet till den utbildning och det stöd de behöver för att kunna ta ansvar för sina uppgifter och utvecklas i sitt ledarskap. Föreningen har ett ansvar att vara uppmärksamma på både aktivas och ledares fysiska och psykiska hälsa.

 

[1] Lanserades 2020 under namnet Anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer