Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

För att all verksamhet inom Svensk Gymnastik ska vara sund, stimulerande och utvecklande behövs välutbildade och kompetenta ledare. Vi behöver värna om att både höja och bibehålla kompetensen hos såväl nya som mer erfarna ledare och organisationsledare. Gymnastikförbundets utbildningar garanterar möjligheten för ledare och organisationsledare att fördjupa sina kunskaper genom tillgång till kontinuerlig utbildning och fortbildning.