Ständigt utvecklas

Utvecklingsmodellen ska ständigt vara aktuell och relevant för Svensk Gymnastik. Därför ska utvecklingsmodellen kontinuerligt omprövas och låta sig påverkas av nya aspekter av träning, tävling, forskningsrön, vetenskapliga observationer och av en ständig omvärldsbevakning. Även föreningen bör präglas av en ständig vilja till utveckling.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer