Ta hänsyn till individuell utveckling

Kunskap och förståelse för fysisk, intellektuell och emotionell utveckling hos individer ska genomsyra alla aktiviteter, såväl träning som tävling. Utbildning av ledare och föräldrar inom dessa områden är viktigt.

Föreningarna följer och planerar sin verksamhet enligt Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell. Träningen ska säkerställa och främja god fysisk och psykisk hälsa utifrån både den aktivas och ledarens förutsättningar.