Träna för aktivt liv

Inom Svensk Gymnastik finns en stor variation av uttrycks- och träningsformer för de många aktiva som tränar för att de tycker om att leva ett liv i rörelse. I detta stadium finns en stor variation av träningsformer, både för att attrahera nya medlemmar och för att möta efterfrågan från olika medlemsgrupper.

Träningen

Stadiet välkomnar aktiva i alla åldrar, oberoende av träningsbakgrund och vilken nivå man vill träna på. Träningen är allsidig, rolig, utmanande och utvecklande. Den egna kroppens förutsättningar för rörelse och känslan av tillhörighet står i centrum.

Vi är noga med att skapa förutsättningar för alla aktivas möjligheter att röra sig fritt mellan olika träningsformer och alltid känna sig välkomna till Svensk Gymnastik.

Ledaren och ledarskapet

Ledarkompetens, träningsmängder, träningsupplägg och fokusområden varierar stort och beror på de olika verksamheterna, utövarnas ålder, förmågor och ambitioner.

Att tänka på

  • Föreningens förmåga att erbjuda olika verksamheter anger inriktningen och definierar aktiviteterna som erbjuds.