Träna för att tävla

I detta stadium har man bestämt sig för att satsa på tävling. För de som vill nå elitnivå i sin disciplin innebär det att tävla på SM-stegen och kanske internationella tävlingar.

Träningen

Utövarna behärskar nu alla grundövningar. Träningen inriktas därför på inlärning av avancerade övningar och sekvenser samt perfektion i utförandet. Det är viktigt att individuellt anpassa övningsval och träningsupplägg samt lämna utrymme för återhämtning.

Ledaren och ledarskapet

I detta stadium måste ledaren ha en bred kompetens, inte minst på grund av att de flesta utövarna nu går igenom puberteten. Ledaren behöver ta fram individuellt anpassade träningsupplägg och vara extra uppmärksam på fysiska förändringar hos de aktiva samt överträningssymtom. Träningsmängden ökar gradvis, upplägg anpassas utifrån dagsform, samverkan med skolan sker vid behov. Den aktivas vårdnadshavare bör ha stor förståelse och beredskap för stadiets utmaningar samt insyn i verksamheten. Den ökade träningsmängden och komplexiteten i träningen kräver en individuellt anpassad stödapparat inom medicinsk support, nutrition och idrottspsykologi. Föreningen och ledaren har insikt om de olika delarnas bidrag till helheten och ser till att den aktiva får stöd även utanför träningen.

Tävling

Förberedelser inför tävling och själva tävlingsmomentet blir viktiga delar i utvecklingen. Tävlingsmedverkan anpassas utifrån sportslig nivå, fysisk status och mental mognad. Vi ser tävlandet som en del av ett större långsiktigt lärande och fokuserar på den aktivas insats och utveckling. Fokus ligger på att nå egna prestationsmål.

Att tänka på

  • Vi periodiserar och anpassar belastningarna på individnivå.
  • Ledare förstår att utvecklingen sker i olika takt, samt att rollfördelningen mellan aktiva och ledare går mot att den aktiva involveras mer och behöver ta ett större eget ansvar för sin egen träning.
  • Den aktiva måste nu ha egen kunskap om träningslära, återhämtning och nutrition. Långsiktiga mål klarnar och förtydligas genom att ledare och aktiva tillsammans bryter ned det till delmål. Den aktiva tar ett större eget ansvar för att nå sina mål.
  • Aktiva i detta stadium kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare och förening ska stötta oavsett om omvalet gäller att öka eller minska träningsmängd och ambitionsnivå.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer