Träna för att vinna

Utövarna i detta stadium är mycket målinriktade och tävlar på högsta nationella eller internationella nivå. Nu vill de maximera sin prestationsförmåga i enlighet med de mål som de satt upp tillsammans med ledare på föreningsnivå och, i förekommande fall, med landslagsledningen.

Träningen

Aktiva och ledare arbetar tillsammans för att höja svårighetsgraden, sträva efter perfektion i utförandet, utveckla taktisk kompetens och mental förmåga. Träningen periodiseras och anpassas efter prioriterade långsiktiga mål och delmål, alltid med en helhetssyn på den aktivas välmående. Expertkunskap kopplas in för att säkerställa bästa möjligt stöd.

Ledaren och ledarskapet

Den aktivas självständighet ökar ytterligare och ledarrollen ändras. All planering kring målsättning, träning och tävling görs med utgångspunkt i varje aktivs egna mål, ambitioner och välmående. En god kontakt med vårdnadshavare är nödvändig.

Ledare och aktiva diskuterar även den egna insatsens betydelse för hur laget/träningsgruppen kan uppnå sin fulla potential.

Tävling

Tävlingsmomentet och att prestera väl är i centrum. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Deltagande i internationella mästerskap såsom NM, EM, VM och OS kan förekomma.

Att tänka på

  • En del aktiva befinner sig fortfarande i puberteten. Ledare måste ha kunskap om hur det kan påverka utövaren.
  • Ledarrollen är komplex. Ledare med annat ansvar än för den tekniska träningen måste knytas till verksamheten.
  • Olika perspektiv kring måluppföljning och övergång till en ny roll och en ny vardag blir viktiga att diskutera och definiera. Det är viktigt med balansen och att gymnastiken inte blir ”det enda i livet”.
  • Att samarbeta med skola, högskola, arbetsgivare, fysioterapeuter, SOK och RF Elit är nödvändigt, liksom att komma fram till en samsyn kring resultat- och prestationsmål.
  • Aktiva i detta stadium kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare och förening ska stötta.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer